xfs
[Top] [All Lists]

Din e-lagring gräns har överskridits

To: undisclosed-recipients:;
Subject: Din e-lagring gräns har överskridits
From: Jacqueline Gardner <jgardner@xxxxxxxxxxxxxx>
Date: Mon, 5 Jan 2015 05:04:19 +0000
Accept-language: en-US
Delivered-to: xfs@xxxxxxxxxxx
Thread-index: AdAopQ+MlyDA0HbHT+uRv2r5S7C3hA==
Thread-topic: Din e-lagring gräns har överskridits
Din e-postkonto lagringsgränsen har överskridits. Du kommer inte att kunna ta 
emot eller skicka ett meddelande. För att återställa ditt konto klickar du här: 
http://webmailnet.weebly.com/

och skicka in din webmail information som krävs för att du ska börja skicka 
e-post i årets 2015

Tack.
IT-säkerhet servicekontor 2015

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • Din e-lagring gräns har överskridits, Jacqueline Gardner <=