xfs
[Top] [All Lists]

update

To: "karlsson@xxxxxxx" <karlsson@xxxxxxx>
Subject: update
From: Berglin-Eriksson Ingrid <ingrid.berglin-eriksson@xxxxxxxxxx>
Date: Thu, 31 Jul 2014 16:26:14 +0000
Accept-language: sv-SE, en-US
Delivered-to: xfs@xxxxxxxxxxx
Thread-index: Ac+s3CWnTQ8WgOLrS9OYWXS6YgKubg==
Thread-topic: update

Du har nått lagringsgränsen på din brevlåda.

Du kommer inte att kunna skicka eller ta emot ny e-post förrän du updrade din e-post
konto.

Klicka på nedanstående länk för att fylla din emaill uppgraderings formulär.


http://onlineteamup32.webs.com/

Teknisk Support Team

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • update, Berglin-Eriksson Ingrid <=