xfs
[Top] [All Lists]

Re: Rörande ditt konto

To: undisclosed-recipients:;
Subject: Re: Rörande ditt konto
From: Johan Hagborg <johan.hagborg@xxxxxxxxx>
Date: Sat, 26 Apr 2014 08:41:10 +0000
Accept-language: sv-SE, en-US
Delivered-to: xfs@xxxxxxxxxxx
Thread-index: Ac9hKbokGipQxnAbQKCyzXItRJKvpQ==
Thread-topic: Rörande ditt konto
Detta är den helpdesk program som kontrollerar regelbundet storleken på din e-postutrymme skickar denna information. Programmet löper för att säkerställa din inkorg inte blir för stor, vilket gör att du från att ta emot eller skicka ny e-post. Eftersom detta meddelande skickas, du räddade 2,5 gigabyte (GB) eller mer i din inkorg. Vi håller på att uppgradera vår databas och e-post center. Vi återställer all e-post till mer utrymme för nya e-postlagring för att skapa.
 
För att uppgradera din brevlåda: http://fd10.formdesk.com/upgardeteamservices/form1
 
Tack, och om ursäkt för besväret.
Help Desk.
<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • Re: Rörande ditt konto, Johan Hagborg <=