xfs
[Top] [All Lists]

san pham danh bong - kep dinh vi

To: xfs@xxxxxxxxxxx
Subject: san pham danh bong - kep dinh vi
From: "banhcuoc5b@xxxxxxxxx" <banhcuoc5b@xxxxxxxxx>
Date: Mon, 14 Apr 2014 12:43:21 +0700
Delivered-to: xfs@xxxxxxxxxxx
Dkim-signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=gmail.com; s=20120113; h=from:subject:to:content-type:mime-version:date:message-id; bh=pSPh/lpdzC3AQBb577aAGZb3tTYp51qIqmufQlWU4vA=; b=mYqBvHTQP2UGdSB7g2IWzYGML+dY79xvqLMizxk7tDoXp645zz2bYzUH1lsfEibvKI 9qeuKoDSrE2O6h4JpFREEMcGA2cAgPVX/iQLJXRdGkfHAiqzoDpI3JmElbeza6DyzvB7 GwkiIl4ouejPYQ3nJ8G/eBwvzCs/wpINC0KmCCFxcJvR5eYwOs7y7A7JA/zIcvCplDhF SJkMMkbw3ZI7C4x0D/BqiDFya5s4BS/jC+vjlvqQLP7LgLonBm+ezLhWy2E9FJUo1NxU effeVWehpw5y5Y1YA12u6VJ7i9Z+CQbRi691JgpZkierMa/UYfMIKT9hSDC3E2dpWid4 0V/A==

 CỬA HÀNG VẬT TƯ ĐÔNG THÀNH

Đ/C: 33-35-37 Yersin, P.Cầu Ông Lãnh, Q.1 - TP.HCM

ĐT: 08-66809163                               H/P: 0982.332.848

Email: dongthanh1663@xxxxxxxxx

    

Kính gửi: Quí Công Ty

                   

 

CỬA HÀNG VẬT TƯ ĐÔNG THÀNH chuyên phân phối các loại sản phẩm đánh bóng và mài mòn trong ngành công nghiệp gỗ, bàn ghế, giày và máy CNC…

Với những sản phẩm đánh bóng, công ty chúng tôi có xưởng sản xuất và gia công được đặt tại Đồng Nai và chi nhánh tại Bình Dương .

Các sản phẩm chúng tôi cung cấp gồm:

-          Bánh cước thép và inox… các loại cước

và sản phẩm đánh bóng khác .

-          Linh kiện khuôn mẫu

-          Máy mài hơi, máy mài điện

-          Bạc đạn, vòng bi…

-          Kẹp định vị (giá kẹp)

-          Lưỡi cưa APOLLO .FUJIYAMA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhn gia công các loi bánh cước theo qui cách yêu cu

 

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CỬA HÀNG VẬT TƯ ĐÔNG THÀNH

33-35-37 Yersin, P.Cầu Ông Lãnh, Q.1

(08-66809163  skype: dongthanh163

HP: 0982.332.848

      * dongthanh1663@xxxxxxxxx

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • san pham danh bong - kep dinh vi, banhcuoc5b@xxxxxxxxx <=