xfs
[Top] [All Lists]

admin Oznámení

To: Undisclosed recipients:;
Subject: admin Oznámení
From: Seiler Estelle <estelle.seiler@xxxxxxxxxxxxx>
Date: Tue, 11 Mar 2014 07:54:42 +0000
Accept-language: en-GB, fr-FR, fr-CH, en-US
Delivered-to: xfs@xxxxxxxxxxx
Thread-index: Ac88/ylveZOUrEzmQmGKMUbXE2wRbQ==
Thread-topic: admin Oznámení
Upozornění: Webmail uživatele,

Tento e-mail byl Poslat Admin Center vám oznámit, že jsme časově brání přístupu 
k vašemu účtu.

Máme důvody se domnívat, že váš účet může být přístup někdo jiný a to bylo pro 
nezákonné činnosti. Spusťte tento soubor a postupujte podle pokynů:

Jste poslat Centru správy informací níže jinak budeme blokovat tento účet 
trvale, musíte odpovědět na tento e-mail okamžitě, zadejte Vaše kontaktní údaje.

Jméno:

Login:

heslo:

Poznámka: Pokud neobdržíme Vaši odpověď a hned v příštím 24 hodin budeme 
deaktivovat tento účet.

"Administrátor Center Support Team"
Copyright © web admin 2014 Všechna práva vyhrazena.

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • admin Oznámení, Seiler Estelle <=