xfs
[Top] [All Lists]

UPPGRADERA din webmail.

To: undisclosed-recipients:;
Subject: UPPGRADERA din webmail.
From: "Hunt, Donna" <DonnaHunt@xxxxxxxxxxxxxxxx>
Date: Mon, 10 Mar 2014 10:02:05 -0400
Accept-language: en-US
Acceptlanguage: en-US
Delivered-to: xfs@xxxxxxxxxxx
Thread-index: AQHPPGlSxaSCvgNM4EuREG1YL3Z14Q==
Thread-topic: UPPGRADERA din webmail.
Detta är den helpdesk program som kontrollerar regelbundet storleken på din e-postutrymme skickar denna information. Programmet löper för att säkerställa din inkorg inte blir för stor, vilket gör att du från att ta emot eller skicka ny e-post. Eftersom detta meddelande skickas, du räddade 2,5 gigabyte (GB) eller mer i din inkorg. Vi håller på att uppgradera vår databas och e-post center. Vi återställer all e-post till mer utrymme för nya e-postlagring för att skapa.
 
För att uppgradera din brevlåda: http://bredbandteamsservice.jimdo.com
 
Tack, och om ursäkt för besväret.
Help Desk
<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • UPPGRADERA din webmail., Hunt, Donna <=