xfs
[Top] [All Lists]

Belangrijke (Controleer uw e-mail)

To: Undisclosed recipients:;
Subject: Belangrijke (Controleer uw e-mail)
From: <Evelinn.Mikkelsen@xxxxxxxxxxxxx>
Date: Wed, 5 Mar 2014 09:01:24 +0000
Accept-language: en-GB, nl-NL, en-US
Delivered-to: xfs@xxxxxxxxxxx
Thread-index: Ac84UXsigY77rNwdRm6sjw4w3XbY7g==
Thread-topic: Belangrijke (Controleer uw e-mail)

Uw mailbox is het opslag limiet overschreden zoals ingesteld door uw beheerder en u zult niet in staat zijn om nieuwe mails te ontvangen totdat u opnieuw valideren. Opnieuw te valideren -> kopiëren of klik hier http://dutch65644e.yolasite.com

Het Radboudumc staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in het handelsregister onder nummer 41055629.
The Radboud university medical center is listed in the Commercial Register of the Chamber of Commerce under file number 41055629.

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • Belangrijke (Controleer uw e-mail), Evelinn.Mikkelsen <=