xfs
[Top] [All Lists]

Satinalma Yonetimi ve Musteri iliskileri Yonetimi

To: linux-xfs@xxxxxxxxxxx
Subject: Satinalma Yonetimi ve Musteri iliskileri Yonetimi
From: "Yoneticiler icin" <begitimduyurulari@xxxxxxxxx>
Date: Fri, 31 Jan 2014 05:42:45 +0200
Delivered-to: linux-xfs@xxxxxxxxxxx
Reply-to: biymed@xxxxxxxxx

B i y m e d   E g i t i m   v e   D a n i s m a n l i k   H i z m e t l e r i

15-16-22-23 Subat 2014 Satinalma yonetimi Sertifika Programi (4 gun)

22-23 Subat 2014 ileri Derece Satinalma Yonetimi

Satinalma Yonetimi ve Teknikleri
15-16 Subat 2014

Egitimin Icerigi:

 • Satin almanin isletme icindeki rolu ve amaclari

 • Temel satin alma sureci

  • Satin alma surecinde evrak, islem ve is akisi

  • Satin almanin lojistik ile iliskileri

  • Stok maliyetine giris

  • Satin alma bolumunun organizasyonu

 • Tedarikci cesitleri

 • Tedarikci iliskileri ve degerlemesi

 • Tedarikci secimi

 • Malzeme yonetimi ve planlama isbirligi

 • Satin alma performansinin olcumu

 • Satin almada maliyet dusurme yontemler

 • Satin almada toplam kalite yonetimi

 • Satin almada takim calismasi

Daha Fazla bilgi icin Tiklayin

 

ileri Derece Satinalma Yonetimi Egitimi
22-23 Subat 2014

Egitimin Icerigi:

 • Satinalma Icin Cesitli Orgut Semalari

 • Piyasa Etudu Yapma

 • Sozlesme Hazirlama ve Yonetme (Ornekler) Kontrat Nasil Yapilir?

 • Satinalma Butcesi Nasil Hazirlanir.

 • Satinalmada Yasanan Yapisal ve Islevsel Sorunlar

 • Satinalma Sisteminin Kurgusu

 • Satinalma Siparisi - Giris

 • Teslim Alma Islemleri

 • Fiyatlandirma Kontrolu

 • Satinalma Planlamasi

 • Satinalmada Muzakere Sureci

 • Tedarikci iliskileri Yonetimi (SRM)

 • Tedarikci Degerlendirme Sistemi Nasil Kurulur

 • Tedarikci Risk Analizi

 • ABC (PARETO) Analizleri

 • Tedarik Zinciri Yonetimi ve Satinama iliskileri

 • Satinalmacinin Performans Degerlendirmesi

 • Satinalma Raporlari

 • Yeni Satinalma Stratejileri Nasil Gelistirilir?

 • Isletme Malzeme Planlamasi (MRP)

 • E-Satinalma

Daha Fazla bilgi icin Tiklayin

Musteri iliskileri Yonetimi Egitimi
22-23 Subat 2014

Eðitim Ýçeriði

 • Müþteri Odaklýlýk
  Müþteri Odaklý Kurumsal Ýmaj
  Kurumsal imaj müþteriye nasýl yansýr?
  Her temasta müþteri algýsý yönetimi

 • Müþteri Ýliþkileri Yönetimi
  Müþteri Beklentileri
  Uzun Dönemli Müþteri Yaklaþýmý ve Güven Ýliþkisi
  Müþteri Tipleri ve Müþteri Tiplerine Uygun Ýliþki Biçimleri
  Müþteri Þikayetlerinin Önemi
  Þikayet Oluþum Sürecinde Alýnmasý Gereken Önlemler
  Þikayet Karþýlama ve Çözüm Süreci
  Müþteri Karar Sürecini Belirleyen Unsurlar

 • Müþteri Ýliþkileri Yönetimi?nde Temel Ýletiþim Yaklaþýmlarý
  Etkin Dinleme
  Çözüm Odaklýlýk
  Ýtirazlarla Baþa Çýkma
  Ýkna Süreci ve Ýkna Yöntemleri
  Çatýþma Yönetimi
  Þikayet Karþýlama
  Kýzgýn Müþterilerle Baþa Çýkma

 • Müþteri Temas Noktalarý
  Telefonla iletiþim
  Yüz yüze iletiþim
  Yazýlý iletiþim
  Senaryolar ve uygulamalar

Eðitim Yöntemi:

Eðitim uygulamalý olarak sürdürülecektir. Yapýlacak olan uygulamalarla katýlýmcýlar kendilerinin ve iþ arkadaþlarýnýn davranýþlarýný (doðru /yanlýþ) gözlemleyecek ve irdeleyecekler böylelikle doðru davranýþ kalýplarýný geliþtirmelerine katkýda bulunulacaktýr.

2014 Egitim Takvimi
 

8-9 Subat 2014

Mali Tablolar Analizi

15-16 Subat 2014

Satin Alma Yonetimi ve Teknikleri

UFRS Uluslararasi Muhasebe Standartlari

15-16-22-23 Subat 2014

Satinalma Yonetimi Sertifika Programi

19 Subat 2014

Zaman Yonetimi Egitimi

20-21 Subat 2014

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yonetimi Egitimi

22-23Subat 2014

Finansci Olmayanlar icin Finans Yonetimi Egitimi

Satis Becerileri Egitimi

Musteri iliskileri Yonetimi Egitimi

ileri Derece Satinalma Yonetimi Egitimi

ISO9001:2008 KYS ic Denetci Egitimi

Isletme Butceleri ve Butce kontrol Teknikleri

Ofis Yonetimi ve Yonetici Asistanligi Egitimi

1-2 Mart 2014

Uretim Planlama ve Stok Yonetimi

22 Mart 2014

ileri Satinalma'da Stratejik Fiyat ve Tedarikci Yonetimi Egitimi

22-23 Mart 2014

Satinalma?da Ileri Yonetim Teknikleri Egitimi

22 Mart 2014

ileri Satinalma'da Sozlesme ve Butce Yonetimi ile Uluslararasi ve Endirek Satinalma Egitimi

B i y m e d  E g i t i m
Egitim ve Danismanlik Hizmetleri

0 212 230 90 09

e g i t i m @ b i y m e d . c o m

 


 linux-xfs@xxxxxxxxxxx : Remove Email

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
 • Satinalma Yonetimi ve Musteri iliskileri Yonetimi, Yoneticiler icin <=