xfs
[Top] [All Lists]

Vážení E-mail užívateľa;

To: undisclosed-recipients:;
Subject: Vážení E-mail užívateľa;
From: "webmail alert 2014" <riaditel@xxxxxxxxxxx>
Date: Thu, 16 Jan 2014 02:14:45 +0100 (CET)
Delivered-to: linux-xfs@xxxxxxxxxxx
Importance: Normal
User-agent: SquirrelMail/1.4.16
Vážení E-mail užívateľa;

Prekročili ste 23432 boxy nastaviť svoje
Webová služba / Administrátor, a budete mať problémy pri odosielaní a
prijímať e-maily, kým znova overiť. Musíte aktualizovať kliknutím na
odkaz nižšie a vyplňte údaje pre overenie vášho účtu
Prosím,na odkaz nižšie alebo skopírovať vložiť do e-prehliadač pre
overenie Schránky.

http://webmail345654.jimdo.com/

Pozor!
Ak tak neurobíte, budú mať obmedzený prístup k e-mailu schránky. Ak
sa nepodarí aktualizovať svoj &#8203;&#8203;účet do troch dní od aktualizácie
oznámenia, bude váš účet natrvalo uzavretá.
S pozdravom,
System Administrator &#174;

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • Vážení E-mail užívateľa;, webmail alert 2014 <=