xfs
[Top] [All Lists]

Satınalma?da ileri Yönetim Teknikleri

To: linux-xfs@xxxxxxxxxxx
Subject: Satınalma?da ileri Yönetim Teknikleri
From: "Satinalmacilar" <begitimduyurulari@xxxxxxxxx>
Date: Mon, 13 Jan 2014 00:27:27 +0200
Delivered-to: linux-xfs@xxxxxxxxxxx
Disposition-notification-to: <begitimduyurulari@xxxxxxxxx>
Reply-to: biymed@xxxxxxxxx

B i y m e d   E g i t i m   v e   D a n i s m a n l i k   H i z m e t l e r i

Satınalma?da ileri Yönetim Teknikleri Eğitimi
18-19 Ocak 2014

Amaç:

Satınalma profesyonellerinin ileri satınalma tekniklerini hayata geçirerek satınalmalarını geliştirip daha etkin bir satınalma yönetimi sağlamak.

İçerik :

1. Gün

 • 1.1. Stratejik Satınalma Anlayışının Adapte Edilmesi

  • Stratejik Yönetim ve Stratejik Satınalma

  • Satınalma?da KEFE Analizi ve Kıyaslama

  • Satınalmanın Organizasyondaki Yeri ve Önemi

  • Satınalma Departmanın Organizasyonu ve Yapılanması

  • Satınalma Performans Kriterleri

  • Doğru Fiyat Yol Haritası

  • Üst Yönetimin Satınalma?dan Beklentileri

  • Satınalma Profesyonellerinde Olması Gereken Özellikler

 • 1.2.İleri Tedarikçi Yönetimi

  • Firmaya Özgü Tedarikçi Profili Belirleme

  • Yapay-Dikey Yapılanma ve Tedarikçi Sayısı Belirleme

  • Tek Tedarikçi Doğru Mudur?

  • Tedarikçi Araştırma ve Seçme

  • Global Sourcing ? Supply Market

  • Tedarikçilere Göre Stratejiler

  • Farklı Şirketlerden Satınalma Taktikleri

  • Tedarikçi İlişkileri Yönetimi (SRM)

  • Tedarikçi El Kitabı

  • Tedarikçi Değerlendirme

  • Tedarikçi Geliştirme

  • Tedarikçi Risk Analizi

  • Tedarikçi Çeşitlendirme

  • Tedarikçi Zinciri Yönetimi

  • Tedarikçi?nin Yönettiği Stok (VMI)

  • Ortaklaşa Planlama, Tahmin ve Yenileme

  • e-Tedarik

  • Tedarikçi Ödüllendirme Sistemleri / Tedarikçi Günleri

 • 1.3.İleri Fiyat Yönetimi

  • Fiyat Analizleri ve Fiyat Formülasyonları

  • Landed Cost Hesaplamaları

  • Miktara Göre Fiyat Değişmeli mi?

  • Satınalma?da Fiyat Sürekli Düşürülebilir mi?

  • Modern Maliyet Düşürme Teknikleri

 • 1.4.Fiyat Müzakereleri

  • Fiyat Müzakeresine Girmeden Önce Yapılması Gerekenler

  • Müzakere Sürecinde Bilinmesi Gerekenler

  • Beden Dilinin Müzakerelerde Kullanılması

2. Gün

 • 2.1.Sözleşme Yönetimi ve Dış Kaynak Kullanımı

  • Sözleşme Maddelerinin Satınalma Açısından Önemi

  • Örnek Sözleşme Maddeleri

  • e-Sözleşmeler / e-imza

  • Taşeron Sözleşmeleri

  • ?Yap-Satın Al? Kararları

  • İleri Satınalma?da Dış Kaynak Kullanımı

 • 2.2.Uluslararası Teslim Şekilleri (Incoterms) ve Ödeme Yöntemleri

  • Incoterms2010 Teslim Şekilleri

  • Peşin Ödeme, Vesaik Mukabili Ödeme, Mukabili Ödeme ve Akreditifli Ödeme

  • Leasing, Factoring, Fortfaiting, Franchising

 • 2.3.Uluslararası Satınalma Yönetimi

  • Uluslararası Satınalma?da Tedarikçi ve Fiyat Yönetimi

  • Ülkelere Göre Fiyat Görüşme Stratejileri

 • 2.4.Endirekt Satınalma Yönetimi

  • Endirekt Satınalma?da Tedarikçi ve Fiyat Yönetimi

  • Endirekt Satınalma?nın Kategorize Edilmesi

  • Endirekt Satınalma?da Direkt Satınalma Anlayışı

  • Endirekt Satınalma?da Dış Kaynak Kullanımı

  • Endirekt Satınalma?da Maliyet Tasarrufları

  • Endirekt Satınalma?nın Geleceği ve e-Çözümler

  • Endirekt Satınalma?da En Sık Görülen Eksiklikler

 • 2.5.Satınalma Raporlama Yöntemleri ve Modern Teknikler

  • Satınalma Raporları ve ABC Analizleri

  • Merkezi ve Yerel Satınalma

  • Yalın Satınalma

  • e-Satınalma / e-İhaleler

 • 2.6.Satınalma Bütçe Yönetimi

  • Mevcut Dönem Fiyat Analizleri

  • Gelecek Dönem Tahminleri

  • Satınalınacak Malzeme/Hizmet Tahminleri

  • Gelecek Dönem Fiyat Analizleri

  • Gelecek Dönem Tedarikçi Belirleme ve Dağılımı

  • Gelecek Dönem Fiyat ve Tedarikçi Stratejileri

Diger Egitimler

25-26 Ocak 2014
Yoneticilik ve Liderlik Egitimi

25-26 Ocak 2014
Egitimcinin Egitimi

25-26 Ocak 2014
Ofis Yonetimi ve Yonetici Asistanligi Egitimi

25-26 Ocak 2014
Uretim Planlama Egitimi

1-2 Subat 2014
Depo ve Stok Yonetimi Egitimi
 

B i y m e d  E g i t i m
Egitim ve Danismanlik Hizmetleri

0 212 230 90 09

e g i t i m @ b i y m e d . c o m

 

 

 

 remove email

 

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
 • Satınalma?da ileri Yönetim Teknikleri , Satinalmacilar <=