xfs
[Top] [All Lists]

VÃÅenà E-mail uÅÃvatela;

To: undisclosed-recipients:;
Subject: VÃÅenà E-mail uÅÃvatela;
From: WEBMAIL UPDATE 2013 <info@xxxxxxxxxxxxx>
Date: Thu, 31 Oct 2013 07:20:13 -0700
Delivered-to: linux-xfs@xxxxxxxxxxx
User-agent: Roundcube Webmail/0.5
VÃÅenà E-mail uÅÃvatela;
Prekrocili ste 23432 boxy nastavit svoje
Webovà sluÅba / AdministrÃtor, a budete mat problÃmy pri odosielanà a
prijÃmat e-maily, kÃm znova overit. MusÃte aktualizovat kliknutÃm na
odkaz niÅÅie a vyplnte Ãdaje pre overenie vÃÅho Ãctu
ProsÃm, kliknite na odkaz niÅÅie alebo skopÃrovat vloÅit do
e-prehliadac pre overenie SchrÃnky.

 http://webmailupdate6786.jimdo.com/

Pozor!
Ak tak neurobÃte, budà mat obmedzenà prÃstup k e-mailu schrÃnky. Ak
sa
nepodarà aktualizovat svoj ??Ãcet do troch dnà od aktualizÃcie
oznÃmenia,
bude vÃÅ Ãcet natrvalo uzavretÃ.
S pozdravom,
System Administrator

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • VÃÅenà E-mail uÅÃvatela;, WEBMAIL UPDATE 2013 <=