xfs
[Top] [All Lists]

Belangrijke mededeling

To: undisclosed-recipients:;
Subject: Belangrijke mededeling
From: ING <mamoheda@xxxxxxxxxxx>
Date: Thu, 17 Oct 2013 12:05:38 +0200 (CEST)
Delivered-to: xfs@xxxxxxxxxxx
Geachte ING Client,
 
Houdt u er rekening mee dat de toegang tot uw online-account dreigt te verlopen.Om de toegang tot uw
online account actief te houden, vragen wij u dan gelieve om zo snel mogelijk in te loggen.Gebruik de
onderstaande link om verder te gaan en toegang te krijgen tot uw account.

Nadat u gebruik heeft gemaakt van de onderstaande link zal er door één van onze medewerkers nog
contact met u worden opgenomen om het gehele proces te voltooien. Wanneer het gehele proces gereed
is zal u weer als vanouds gebruik kunnen maken van uw ING-online.

Klik hier

Met toegang tot uw ING online kunt u het grootste gedeelte van uw bankverrichtingen
uitvoeren door u aan te melden op het onlinebankieren.
 
Wij willen u alvast bedanken voor uw medewerking ING.

Hoogachtend,
 
Klantenservice   
<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>