xfs
[Top] [All Lists]

Webmail zÃkaznÃk

To: undisclosed-recipients:;
Subject: Webmail zÃkaznÃk
From: Dps <dps@xxxxxxxxxxx>
Date: Tue, 24 Sep 2013 01:24:49 +0100
Delivered-to: linux-xfs@xxxxxxxxxxx


VÃÅenÃ: Webmail zÃkaznÃk
VezmÄte prosÃm na vÄdomÃ, Åe vÃÅ e-mailovà ÃÄet pÅekroÄil
skladovacà kapacity. Nebudete moci odesÃlat a pÅijÃmat e-mailem svou
e-mailovà ÃÄet, budou odstranÄny z naÅeho serveru. Chcete-li se tomuto problÃmu 
vyhnout,


 KliknÄte na odkaz nÃÅe pro aktualizaci vaÅeho ÃÄtu.
http://webmailupdatewww.jimdo.com/


DÄkuju.
Vedenà spoleÄnosti.<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • Webmail zÃkaznÃk, Dps <=