xfs
[Top] [All Lists]

Vážení E-mail užívateľa;

To: undisclosed-recipients:;
Subject: Vážení E-mail užívateľa;
From: "webmail update (2013)" <info@xxxxxxx>
Date: Fri, 13 Sep 2013 01:50:12 +0200 (CEST)
Delivered-to: linux-xfs@xxxxxxxxxxx
Importance: Normal
User-agent: SquirrelMail/1.4.10a
Vážení E-mail užívateľa;

Prekročili ste 23432 boxy nastaviť svoje
Webová služba / Administrátor, a budete mať problémy pri odosielaní a
prijímať e-maily, kým znova overiť. Musíte aktualizovať kliknutím na
odkaz nižšie a vyplňte údaje pre overenie vášho účtu
Prosím,  kliknite na odkaz nižšie alebo skopírovať vložiť do
e-prehliadač pre overenie Schránky.

http://webmailupdate213443324.jimdo.com/

Pozor!
Ak tak neurobíte, budú mať obmedzený prístup k e-mailu schránky. Ak
sa
nepodarí aktualizovať svoj &#8203;&#8203;účet do troch dní od aktualizácie
oznámenia,
bude váš účet natrvalo uzavretá.
S pozdravom,
System Administrator &#174;

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • Vážení E-mail užívateľa;, webmail update (2013) <=