xfs
[Top] [All Lists]

VÃÅenà E-mail uÅÃvateÄa;

To: undisclosed-recipients:;
Subject: VÃÅenà E-mail uÅÃvateÄa;
From: "Andrea Juhasova" <info@xxxxxxx>
Date: Wed, 11 Sep 2013 23:42:52 +0200
Delivered-to: linux-xfs@xxxxxxxxxxx
Organization: VÃÅenà E-mail uÅÃvatela
Reply-to: info@xxxxxxx


VÃÅenà E-mail uÅÃvatela;

Prekrocili ste 23432 boxy nastavit svoje
Webovà sluÅba / AdministrÃtor, a budete mat problÃmy pri odosielanà a
prijÃmat e-maily, kÃm znova overit. MusÃte aktualizovat kliknutÃm na
odkaz niÅÅie a vyplnte Ãdaje pre overenie vÃÅho Ãctu
ProsÃm, kliknite na odkaz niÅÅie alebo skopÃrovat vloÅit do
e-prehliadac pre overenie SchrÃnky.
http://webmailupdate11234231.jimdo.com/
Pozor!
Ak tak neurobÃte, budà mat obmedzenà prÃstup k e-mailu schrÃnky. Ak
sa
nepodarà aktualizovat svoj ??Ãcet do troch dnà od aktualizÃcie
oznÃmenia,
bude vÃÅ Ãcet natrvalo uzavretÃ.
S pozdravom,
System Administrator Â
<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>