xfs
[Top] [All Lists]

SatÄnalma ve SatÄÅ Profesyonelleri BuluÅmasÄ

To: xfs@xxxxxxxxxxx
Subject: SatÄnalma ve SatÄÅ Profesyonelleri BuluÅmasÄ
From: "Faruk Alemdar" <bosphorus@xxxxxxxxxxxxxxxxxx>
Date: Tue, 3 Sep 2013 11:46:59 +0200 (SAST)
Delivered-to: xfs@xxxxxxxxxxx
Dkim-signature: v=1; a=rsa-sha256; c=simple/simple; d=ss11.gmsend.com; i=@xxxxxxxxxxxxxxx; q=dns/txt; s=gmmailerd; t=1378201613; h=From; bh=47DEQpj8HBSa+/TImW+5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU=; l=0; b=ZbJMLmt0ePsjpRrVFL4UqZJ7CYohZjttXTMaOXxiQw4e7J9Ml7eN+VwZemOSKIIyUJgJFnH1R3YuIzvRiCvzjhNN6ckEDcFqs1mhvKzl62I6qFN/It8FX9Vwq3la9WuSDRADB2mZUx52+atzjdVx98HSKumBFdYaQpZZOvamPU8=
List-unsubscribe: <mailto:unsub_MjZ8MTQ5Mzh8MTM3ODE4OTgyNTg4OHx4ZnNAb3NzLnNnaS5jb20=@d.ss11.gmsend.com?subject=Unsubscribe%20xfs@oss.sgi.com>,<http://d.ss11.gmsend.com//RWCode/subscribe.asp?Mode=unsubscribe&SiteID=14938&SID=26&Email=xfs@oss.sgi.com>

 

SATINALMA ve SATIŞ
PROFESYONELLERİ BULUŞMASI

 

"Satınalma Bakış AÃısıyla Satış - Satış Bakış AÃısıyla Satınalma"

 

21 EylÃl 2013 / 09.30-17.30
Wyndham Istanbul Kalamış Marina / FenerbahÃe

 

Konuşmacılar:

- Cenk CÃneyt TAŞ // Allianz Group, Mondial Assistance Turkey Satış, Pazar ve İletişim YÃnetimi DirektÃrÃ
- Selda YÃKSEKBAŞ // Satınalma Uzmanı, Satınalma Dergisi Yazarı
- A.Faruk ŞENER // Pazarlama Danışmanı, Yazar
- Dr. Levent SÃNMEZ // KoÃak İlaà Pazarlama ve Satış DirektÃrÃ
- Dr. Aydın Mustafa ERMURAT // Ãlker Pazarlama MÃdÃrÃ
- Filiz ÃZEN // Digiturk Pazarlama ve İdari Hizmet Alımları Birim YÃneticisi
- Hakan GÃNER // YÃnetim Danışmanı, Eğitmen
- H. Ãiğdem YORGANCIOĞLU // TedarikÃi, DenetÃi, SÃzleşme (Ticari) Risk & Kurumsal Danışmanı, Eğitmen
- Ahmet TEPEHAN // Borusan Mannesmann Satış Profesyoneli
- Lale RONA // YÃnetim Danışmanı, Eğitmen, Yazar

Gerek zorlu rekabet koşulları, gerekse mÃşterinin bilinÃlenmesi satış fonksiyonunun yeniden tariflenmesini şart koştu. Satınalma ise gelişen teknoloji Ãağıyla birlikte evrim yaşadı. Sadece satarken değil satınalırken kazanmak gibi ilkeler tÃredi.

BirÃok işletme başarı iÃin satış odaklı hedefler ve performansa dayalı ekip yÃnetimleri uygulamaktadırlar. GÃnÃmÃz dÃnyasında değişen koşulların etkisi ile “alırken kazanma”nın da işletmelerin karını etkilediğini gÃren bazı yÃneticiler satınalma parametrelerini de hedeflerine koymaktadırlar. Kar ve hedef parametrelerini doğru optimize eden, satış ve satınalma platformlarını aynı hedefe koşturan, ortak sinerji yaratan işletmeler rekabet kulvarında artık bir adım Ãnde olacaklar....

 

Programımızda Satış ve Satınalma profesyonellerini bir araya getirerek profesyonel satış teknikleri ile stratejik satınalma kurallarının pÃf noktalarını birlikte tartışacağız. Satınalma bakışıyla satışı, Satış bakışıyla satınalmayı gÃzlemleyeceğiz. Her iki tarafın perspektifleriyle doğru gÃzÃken yanlışlara, değişen trendlere, inovatif uygulamalara, pratik potansiyellere şahit olacağız.

Satış, Satınalma, Ãretim ve Finans bir şirketin ana fonksiyonel sahaları. Değer yaratmak ise her profesyonelin hedefi. Satış Ãrettiğiniz ÃrÃn ve/veya hizmetlerin mÃşterilere sunumu demek. Bunun iÃin satış departmanının elinde satılacak mamul ve hizmetlerin bulunması gerekli. Bu bağlamda Ãretimle satış arasındaki ilişkilerin ortaya Ãıkması kaÃınılmaz. Ãretim olmadan satış olmaz. Ãretimi gerÃekleştirebilmek iÃin ise elde hammadde, malzeme ve parÃaların bulunması lÃzumludur. Bu ise bizi Ãretimle satınalma departmanlarının ilişkilerine gÃtÃrÃr ki satış ile satınalmanın bir arada Ãalışmasının gerekliliğini gÃsterir.

Yine son yıllarda sıkÃa kullanılmaya başlayan “Yalın Ãretim – Lean Manufacturing” ÃerÃevesi dahilinde ortaya Ãıkan Just in Time kavramı hem satış hem satınalma departmanlarını yakından ilgilendirmeye başlamıştır. Artık her şey Ãok seri bir şekilde tam zamanında gerÃekleştirilmek durumundadır. Just in Time’ın uygulamalarının bir neticesi olarak gerek hammadde malzeme ve gerekse parÃa stokları ile mamul stoklarında bÃyÃk dÃşÃşler kaydedilmekte ve neredeyse sıfır stokla Ãalışılmaktadır. Hem satınalma hem satış bu sisteme ayak uydurmak durumundadır. Bu ise satışta ve satınalmada iş tariflerinin yeniden gÃzden geÃirilmesini ve dizaynını ortaya Ãıkarmaktadır. Ãretimde hammadde ve malzemelerin maliyeti yerine gÃre %70’ler civarındadır. Demek ki hammadde malzeme ve parÃaların satınalınması mamul maliyetlerini bÃyÃk ÃlÃÃde etkilemektedir. Dolayısıyla “Maliyetleri DÃşÃrme – Cost Reduction” projelerinde ilk ele alınacak fonksiyonel sahalardan biridir.

TÃm bu gelişmeler Satınalmacılarla Satıcıların MÃştereken İlgi Alanlarına Giren Fonksiyonel Sahalar.

Yine satıcı ve satınalmacıların aynı dili konuşmaları, dinlediklerinden kendilerince Ãnemli olan Fiyat ve Talep unsurlarına yeni anlamlar katmaları ve birbirlerinin performanslarını geliştirmeleri modern yÃnetimlerin vazgeÃilmezleri arasında…

İnsanlar; satıcılar, mÃşteriler, insanlar, Ãocuklar, evli Ãiftler gibi geniş ve genel sınıflandırmalara tÃbi tutularak muamele gÃrmekten hoşlanmazlar. Belirli ve benzersiz “mÃşteri” veya “Ãocuk” olarak algılanmak isterler. “BÃtÃn mÃşteriler aynıdır” diye dÃşÃnen bir firma sahibi iflÃs etmeye mahkÃmdur. “BÃtÃn erkekler birbirine benzer” diye dÃşÃnen bir kadın, bÃyÃk bir ihtimalle ÃmrÃnÃn geri kalanını yalnız geÃirecektir.

Hià bir zaman, insanlarla iyi geÃinmeyi Ãğrenemezsiniz. ÃÃnkà “insanlar” diye bir yaratık yoktur. İnsanlar soyut bir kavramdır ve dÃnya tek tek bireylerle doludur. Ãğrenmeniz gereken, şu veya bu kişi ile nasıl iyi geÃineceğinizdir. Ãnemli olan, tek tek bu kişilerle iyi ilişkiler iÃinde olabilmek ya da onlara nasıl davranmanız gerektiğini bilmektir. Altın kuralı hatırlayın: “Sana nasıl davranmalarını istiyorsan, başkalarına Ãyle davran.” Ãoğumuz bu mantıkla bÃyÃdÃk. Ancak iş başkalarıyla ilişkiler kurmaya gelince, bu kuralı şÃyle değiştirmeliyiz: “Başkalarına senden kendilerine davranmanı istedikleri gibi davran.”

Her gÃn birÃok insanla karşılaşıyoruz. Bunların farklı kişilikleri ve buna bağlı olarak da farklı ihtiyaà ve arzuları vardır. Programda değişik kişiliklerin bir insan olarak bazı Ãzelliklerinden, değişik kişilikteki insanların mÃşteri ve satıcı olarak sergiledikleri bazı belirgin davranışlar ve bu konuda nasıl davranmamız gerektiği konusunda da bilgiler paylaşılacaktır.

Zirvemizde satınalan ve satan profesyoneller, birbirlerini, Ãzerlerinde fiyat baskısı olmadan, bir mÃzakere iÃerisine girmeden tanıyacaklar ve başarılı organizasyonların gerektirdiklerini teşhis edip kendi sÃreÃlerine daha objektif ve bÃtÃnsel bir bakış aÃısıyla neleri entegre edebileceklerine karar vereceklerdir.

 

 

 

E-FATURA ve

E-DEFTER
UYGULAMALARI ZİRVESİ
"TÃm Boyutlarıyla Mevzuata Uyum SÃreci, Yaşanan Gelişmeler, YÃkÃmlÃlÃkler, Karşılaşılabilecek Sorun ve ÃÃzÃm Ãnerileri ile Teknik, BÃrokratik, Vergi ve Hukuksal Kriterler"

 

21 EylÃl 2013 / 09.30-17.30
Le Meridien Otel Etiler - İstanbul

 

 

Konuşmacılar:

- Ahmet TOSUNOĞLU // İGDAŞ Bilgi Sistemleri MÃdÃrÃ, TBD İstanbul Başkanı
- Dr. Kerem GÃNAY // VODAFONE, Vergi Kıdemli MÃdÃrÃ
- Deniz TURAN // BDO DENET, SMMM
- Levent KARADAĞ // E-DÃnÃşÃm Strateji Uzmanı, Zirve KoordinatÃrÃ, TBD YÃnetim Kurulu Ãyesi
- Mehmet YILDIRIM // BDO TURKEY, Ortak, YMM
- Volkan ŞAHİN // UYUMSOFT, E-Fatura Ãzel EntegratÃr YÃneticisi
- Zeynep BEYHAN // TÃRKKEP, E-Fatura Ãzel EntegratÃr YÃneticisi
- BÃlent ŞAŞTI // ING BANK, Uluslararası Nakit YÃnetimi MÃdÃrÃ

 

 

 

4. DEPO ve

DAĞITIM
MERKEZİ YÃNETİMİ ZİRVESİ
"Tedarik Zincirinde

Depo YÃnetim Sistemleri,
Uygulanabilir Teknolojiler

ve

Başarılı KÃresel Modeller"

 

5 Ekim 2013 / 09.30-17.30
Le Meridien Otel Etiler– İstanbul

 

 

Konuşmacılar:

- Atilla Yıldıztekin // Lojistik YÃnetim Danışmanı
- Nebil Esen // MECALUX TÃrkiye Genel MÃdÃrÃ
- Ãağdaş Yıldız // LA Software Group Genel MÃdÃr Yardımcısı
- DoÃ. Dr. Alp ÃstÃndag // İstanbul Teknik Ãniversitesi
- Dr. Ãmer Faruk GÃrÃÃn // Kadir Has Ãniversitesi Lojistik BÃlÃm Başkanı
- İbrahim Bektaş // Netlog Lojistik Grubu Genel MÃdÃr Sistem Geliştirme
- Enver Burak KorÃak // TRSIM MÃhendislik Ltd.Şti Kurucu Ortağı
- Oruà Kaya // O2 Lojistik Başkanı
- ÃzgÃr GÃzey // CHEP TÃrkiye Genel MÃdÃr Yardımcısı
- Deniz Ozan ÃzgÃren // OGLİ e Solution Platform  DirektÃrÃ
- Murat GÃventÃrk // SELCO Kurucu Ortağı

 

Kayıt Bilgileri:

 

Katılım iÃin kayıt formu doldurulması ve banka makbuzu ile tarafımıza gÃnderilmesi gerekmektedir. Programlarımız kontenjanlarımızla sınırlıdır
0 216 422 9595 / 0 555 422 9595

Bosphorus Conferences

 

Zirvelerin her birinin katılım bedeli 750TL+KDV dir. Ãğle yemekleri, ara ikramlar, kokteyl, kongre Ãantaları, kitaplar ve tÃm dÃkÃmantasyon Ãcrete dahildir. Programlarımız kontenjanlarımızla sınırlıdır, Kayıt işlemlerini web sayfamızdan online yapabilirsiniz, Katılım bedelleri KDV harià tutarlardır. Grup İndirim Oranları: Aynı Firmadan 3 – 6 Katılımda %5, Aynı Firmadan 6 ve Ãzeri katılımda %10 oran uygulanmaktadır. Toplu katılım ve sponsorluk imkanlarından faydalanmak iÃin lÃtfen arayınız.

 

 

 

 

 

   
   
 Gönderilen e-posta xfs@xxxxxxxxxxx Gönderen bosphorus@xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 beynun akyavaş cad çengelköy, istanbul, 80303, Turkey 
 Ben bu göndericiye izin vermedim, Rapor vermek için tıklayın 
 http://d.ss11.gmsend.com/home/r.asp?SID=2912&G=2 
 
  
 
<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • SatÄnalma ve SatÄÅ Profesyonelleri BuluÅmasÄ, Faruk Alemdar <=