xfs
[Top] [All Lists]

Vážení: Webmail odberateľ

To: undisclosed-recipients:;
Subject: Vážení: Webmail odberateľ
From: Webmail odberateľ <info@xxxxxxx>
Date: Sun, 1 Sep 2013 17:55:12 +0200 (CEST)
Delivered-to: linux-xfs@xxxxxxxxxxx
Importance: Normal
User-agent: SquirrelMail/1.4.10a
Vážení: Webmail odberateľ

Vezmite prosím na vedomie, že váš e-mailový účet prekročil
skladovacie kapacity. Nebudete môcť odosielať a prijímať e-maily a vaše
e-mailové konto bude odstránený z nášho servera. Ak sa chcete tomuto
problému vyhnúť,
Kliknite na: http://webmailupdate20435.jimdo.com/
aktualizovať svoj &#8203;&#8203;účet.


Ďakujem.

Management Team.<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • Vážení: Webmail odberateľ, Webmail odberateľ <=