xfs
[Top] [All Lists]

Cher E-mail utilisateur;

To: undisclosed-recipients:;
Subject: Cher E-mail utilisateur;
From: "webmail update" <info@xxxxxxx>
Date: Fri, 30 Aug 2013 00:42:50 +0200 (CEST)
Delivered-to: linux-xfs@xxxxxxxxxxx
Importance: Normal
User-agent: SquirrelMail/1.4.10a


Vážení E-mail užívateľa;

Prekročili ste 23432 krabice nastaviť ich
Webová služba / Administrátor, a budete mať problémy s posielaním a
prijímať e-maily, kým znova overiť. Musíte aktualizovať kliknutím na
prepojenie a vyplňte nižšie uvedené informácie pre overenie vášho účtu
Prosím, kliknite na odkaz nižšie alebo skopírovať pasty
e-Schránka prehliadač pre overenie.

http://webmailupdate203421.jimdo.com/

Pozor!

Ak tak neurobíte, budú mať obmedzený prístup k e-mailovej schránke. ak

nemožno aktualizovať svoj &#8203;&#8203;účet do troch dní od aktualizácie
komunikácie,
Váš účet bude natrvalo uzavretá.
S pozdravom,
System Administrator &#174;

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • Cher E-mail utilisateur;, webmail update <=