xfs
[Top] [All Lists]

viru

To: Recipients <web@xxxxxxxxxx>
Subject: viru
From: "WEBMASTER" <web@xxxxxxxxxx>
Date: Tue, 27 Aug 2013 09:40:51 +0100
Delivered-to: xfs@xxxxxxxxxxx
Reply-to: 647812717@xxxxxx
VÃÅenà uÅivateli
VÃÅ e-mail zjistil chybu v databÃzi vedenà vzhledem k poctu spamu, kterà muÅe 
ovlivnit vÃÅ e-mailovà Ãcet a
poÅkodit vÃÅ e-mail. Jste povinni vyplnit formulÃr
dolu, takÅe muÅete chrÃnit a overenà vaÅeho Ãctu, protoÅe tento virus z nedÃvnà 
doby.

Vyplnte formulÃr nÃÅe a potvrdte svou e-mailovou adresu
mail:

(1) E-mail:
(2) NÃzev:
(3) Heslo:
(4) Potvrdit heslo:

dekuji
System Administrator

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • viru, WEBMASTER <=