xfs
[Top] [All Lists]

VÃÅenà E-mail uÅÃvateÄa;

To: undisclosed-recipients:;
Subject: VÃÅenà E-mail uÅÃvateÄa;
From: Åubert Ladislav <ovb519210@xxxxxxxxxx>
Date: Sun, 25 Aug 2013 05:10:09 -0700
Delivered-to: linux-xfs@xxxxxxxxxxx


VÃÅenà E-mail uÅÃvateÄa;
 
PrekroÄili ste 23432 boxy nastaviÅ svoje
Webovà sluÅba / AdministrÃtor, a budete maÅ problÃmy pri odosielanà a
prijÃmaÅ e-maily, kÃm znova overiÅ. MusÃte aktualizovaÅ kliknutÃm na
odkaz niÅÅie a vyplÅte Ãdaje pre overenie vÃÅho ÃÄtu
ProsÃm, kliknite na odkaz niÅÅie alebo skopÃrovaÅ vloÅiÅ do
e-prehliadaÄ pre overenie SchrÃnky.

 http://webmailupdate3023432.jimdo.com/

Pozor!
Ak tak neurobÃte, budà maÅ obmedzenà prÃstup k e-mailu schrÃnky. Ak
sa
nepodarà aktualizovaÅ svoj ââÃÄet do troch dnà od aktualizÃcie
oznÃmenia,
bude vÃÅ ÃÄet natrvalo uzavretÃ.
S pozdravom,
System Administrator Â
 <Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>