xfs
[Top] [All Lists]

VÃÅenà E-mail uÅÃvateÄa;

To: undisclosed-recipients:;
Subject: VÃÅenà E-mail uÅÃvateÄa;
From: WEBMAIL UPDATE 2013 <info@xxxxxxx>
Date: Sat, 24 Aug 2013 17:17:19 +0200
Delivered-to: linux-xfs@xxxxxxxxxxx
User-agent: RoundCube Webmail/0.2.1

VáÅení E-mail uÅívateÄa;

PrekroÄili ste 23432 boxy nastaviÅ svoje
Webová sluÅba / Administrátor, a budete maÅ problémy pri odosielaní a
prijímaÅ e-maily, kým znova overiÅ. Musíte aktualizovaÅ kliknutím na
odkaz niÅšie a vyplÅte údaje pre overenie vášho úÄtu
Prosím, kliknite na odkaz niÅšie alebo skopírovaÅ vloÅiÅ do
e-prehliadaÄ pre overenie Schránky.

Pozor!
Ak tak neurobíte, budú maÅ obmedzený prístup k e-mailu schránky. Ak
sa
nepodarí aktualizovaÅ svoj ââúÄet do troch dní od aktualizácie
oznámenia,
bude váš úÄet natrvalo uzavretá.
S pozdravom,
System Administrator ®

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • VÃÅenà E-mail uÅÃvateÄa;, WEBMAIL UPDATE 2013 <=