xfs
[Top] [All Lists]

CHO VAY TÃN CHáP

To: 200209031302.50514@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 200209040211.17000@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, f32txpazmweyryw3esp0000013c@xxxxxxxxxxx, 200209101713.27035.hno@xxxxxxxxxxxxxxx, accmail@xxxxxxxxxxxxxxxx, vietha@xxxxxxxxx, tieuthudorf@xxxxxxxxx, info@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, gb_ck@xxxxxxxxx, phuongltp@xxxxxxxxx, leminh_amd@xxxxxxxxx, nttrang@xxxxxxxxxxxxxxx, bau261@xxxxxxxxx, ddhuyphong@xxxxxxxxx, ykhoa-subscribe@xxxxxxxxxx, ducnghia191@xxxxxxxxx, vongoctri@xxxxxxxxx, current_9600124@xxxxxxxxx, binhnx2000@xxxxxxxxx, physdot@xxxxxxxxx, hungript@xxxxxxxxxx, temely@xxxxxxxxx, ltvpro@xxxxxxxxx, tutorvn@xxxxxxxxx, amicecorp@xxxxxxxxxxx, phuong_thao15@xxxxxxxxx, management@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, getdrunk@xxxxxxxxxx, kniselyne@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lockmeter@xxxxxxxxxxx, obrien@xxxxxxxxxxx, holt@xxxxxxxxxxx, schmidt@xxxxxxxxxxx, murray@xxxxxxxxxxx, gomez@xxxxxxxxxxx, fletcher@xxxxxxxxxxx, fox@xxxxxxxxxxx, lockmeter-bounce@xxxxxxxxxxx, dich_vu_email@xxxxxxxxx, 20051001153206.23659759142@xxxxxxxxxxxx, 8cf34d86.e37f85f@xxxxxxxxxxxx, geraldina@xxxxxxxxxxxx, update@xxxxxxxxxxx, 20051001153211.57bd6759145@xxxxxxxxxxxx, owner-projects@xxxxxxxxxxx, ogl-sample-bounce@xxxxxxxxxxx, postwait@xxxxxxxxxxx, daniel@xxxxxxxxxxx, gudrun@xxxxxxxxxxx, owner-linux-xfs@xxxxxxxxxxx, craig@xxxxxxxxxxx, apache@xxxxxxxxxxx, rios@xxxxxxxxxxx, githa@xxxxxxxxxxxxxxxxx, 991cb455.bcf3d1c@xxxxxxxxxxxxxxxxx, ver@xxxxxxxxxxx, leonard@xxxxxxxxxxx, hampton@xxxxxxxxxxx, ltp@xxxxxxxxxxx, bugzilla-daemon@xxxxxxxxxxx, qarce@xxxxxxxxxxx, 29efc1cf.c385ed9@xxxxxxxxxxxxx, ashleigh@xxxxxxxxxxxxx, dich.vu.email@xxxxxxxxx, 20051004034217.9d32fd12360d@xxxxxxxxxxxx, 20051004034215.acac4d123600@xxxxxxxxxxxx, jibesler@xxxxxxxxxxxxx, butusixam@xxxxxxxxxxxxxxxxxx, schultz@xxxxxxxxxxx, ljp@xxxxxxxxxxx, majordomo@xxxxxxxxxxx, 54798978.c030e7a@xxxxxxxxxxxxx, darbiy@xxxxxxxxxxxxx, burns@xxxxxxxxxxx, potter@xxxxxxxxxxx, roseanne@xxxxxxxx, aeffed15.85c8ace@xxxxxxxx, beck@xxxxxxxxxxx, da78e952.74047b2@xxxxxxxxxxxxxxx, rhirys@xxxxxxxxxxxxxxx, ftp@xxxxxxxxxxx, raynaeza@xxxxxxxxxxxxxxxxxx, ce262467.feaa4f7@xxxxxxxxxxxxxxxxxx, willaord@xxxxxxxxxxxxxxxxx, 6ea765e6.04f8a5d@xxxxxxxxxxxxxxxxx, keller@xxxxxxxxxxx, jhong@xxxxxxxxxxxxxxx, b3d68d94.7429e7d@xxxxxxxxxxxxxxxx, phylicia@xxxxxxxxxxxxxxxx, kyongiser@xxxxxxxxxxx, d0478b86.a0f5a59@xxxxxxxxxxx, odiane@xxxxxxxxxx, 4e798f46.0bfcf12@xxxxxxxxxx, ogl-sample-cvs-bounce@xxxxxxxxxxx, rainena@xxxxxxxxxxxx, 7f1d4f9e.a1af963@xxxxxxxxxxxx, kim@xxxxxxxxxxx, tucker@xxxxxxxxxxx, hawkes@xxxxxxxxxxx, porter@xxxxxxxxxxx, mackenzie@xxxxxxxxxxxxx, ece3304b.4720744@xxxxxxxxxxxxx, 6fffa901.fd19d7b@xxxxxxxxxxxxxxxxxx, theresa@xxxxxxxxxxxxxxxxxx, aary@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 2ad62b85.a9ec9ec@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, reggie@xxxxxxxxxxxx, f9f24fa8.fcbcc42@xxxxxxxxxxxx, terry@xxxxxxxxxxx, phfinck@xxxxxxxxxxxxxx, f1c53c88.c9b99cf@xxxxxxxxxxxxxx, 1fff8e96.c4d435d@xxxxxxxxxxx, shandapalms@xxxxxxxxxxx, 0cb74277.556092b@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, wiren@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, netdev@xxxxxxxxxxx, bowman@xxxxxxxxxxx, ralf@xxxxxxxxxxx, xfs-master@xxxxxxxxxxx, 021f41e5.275be86@xxxxxxxxxxxxxxxxx, deloras@xxxxxxxxxxxxxxxxx, lowe@xxxxxxxxxxx, 9b23229b.f62ba96@xxxxxxxxxxxx, meter@xxxxxxxxxxxx, ecartis@xxxxxxxxxxx, arnold@xxxxxxxxxxx, dev@xxxxxxxxxxx, rainlynne@xxxxxxxxx, c16820ab.da68545@xxxxxxxxx, ia64devtools@xxxxxxxxxxx, fam@xxxxxxxxxxx, sadyedotis@xxxxxxxxxxxxxx, teofilalagunatson@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 8c2e9453.73baed1@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 3d8bfd14.14ea6f9@xxxxxxxxxxxxxxxxxx, jemiah@xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 43aa1c2a.581cc97@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, christal@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, wiley@xxxxxxxxxx, 3b000998.f9e17a3@xxxxxxxxxxx, chauncey@xxxxxxxxxxx, blair@xxxxxxxxxxx, kaio@xxxxxxxxxxx, benzion@xxxxxxxxxxxxxxxxx, c2c568b7.d540191@xxxxxxxxxxxxxxxxx, isreal@xxxxxxxxxxxxxxxxx, caa675bc.268e01e@xxxxxxxxxxxxxxxxx, xzavier@xxxxxxxxxxxxxxx, 59f3a7a5.34edc59@xxxxxxxxxxxxxxx, saranana@xxxxxxxxxxxxxxx, adamme@xxxxxxxxx, 3736ab3f.ca7db4f@xxxxxxxxx, alibhagat@xxxxxxxxxxxxxxxx, d3ea0b3d.0cab7ef@xxxxxxxxxxxxxxxx, sullivan@xxxxxxxxxxx, leonarde@xxxxxxxxxxxxxx, 7c9547d5.36543c1@xxxxxxxxxxxxxx, 3f69318d.fbb34ec@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, adilain@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, andrews@xxxxxxxxxxx, adiamian@xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 12171533.cfa7d83@xxxxxxxxxxxxxxxxxx, rozeanne@xxxxxxxxxxxxxxx, 27a16e7b.8eff189@xxxxxxxxxxxxxxx, olson@xxxxxxxxxxx, 5c8cc773.1cfd0dd@xxxxxxxxxxxxx, jobina@xxxxxxxxxxxxx, academicus@xxxxxxxxx, ahrie@xxxxxxxxxxxxx, fa05a166.f337322@xxxxxxxxxxxxx, rajna@xxxxxxxxxxxx, 3ac711d3.c2f6b90@xxxxxxxxxxxx, nguyen@xxxxxxxxxxx, dmsdk@xxxxxxxxxxx, c6f6985e.da42deb@xxxxxxxxxxxxxxx, marvissez@xxxxxxxxxxxxxxx, sedwardo@xxxxxxxxxxx, sample@xxxxxxxxxxx, 3088d92b.db66ec5@xxxxxxxxxxx, aiko@xxxxxxxxxxx, info-inventor@xxxxxxxxxxx, kaiylee@xxxxxxxxxxxxxxxx, pearl_mail@xxxxxxx, vamkt@xxxxxxxxx, cuonga1@xxxxxxxxx, allornothingh@xxxxxxxxx, thuy_hang_do@xxxxxxxxx, zimu273@xxxxxxxxx, fmhanh@xxxxxxxxxxx, nhihienus@xxxxxxxxx, ngphiep@xxxxxxxxx, beckham7583vnn@xxxxxxxxx, la_sat_vuong@xxxxxxxxx, isiiu@xxxxxxxxxx, duy_khangvn@xxxxxxxxx, nuocmat2000@xxxxxxxxx, matnaitim@xxxxxxxxx, pavavapa@xxxxxxxxx, satthutrencaydudu@xxxxxxxxx, khuynh_nhat@xxxxxxxxx, nhocti_jun@xxxxxxxxxx, kg_pippo4ever@xxxxxxxxx, thang_85@xxxxxxxxx, teddyloveta@xxxxxxxxx, chiprangkhenh@xxxxxxxxx, trtoan@xxxxxxxxxx, artlover304@xxxxxxxxx, wizardworldus@xxxxxxxxx, vmtv2k@xxxxxxxxx, nguyen_hieu_trung@xxxxxxxxx, tungnc@xxxxxxxxxx, anhtho711@xxxxxxxxx, quocvu@xxxxxxxxxxxxx, meobamau@xxxxxxxxx, nhocti_jun@xxxxxxxxx, youngtqh@xxxxxxxxx, theghost3000uk@xxxxxxxxx, michaeljackson35@xxxxxxxxx, tuanhetfield@xxxxxxxxx, co_be_ma_hong@xxxxxxxxx, ec9_lqd@xxxxxxxxx, alessandro84vn@xxxxxxxxx, tocngan_nt@xxxxxxxxx, luna_angelhi@xxxxxxxxx, toquyenkt2002@xxxxxxxxx, ducminh1976@xxxxxxxxx, dykislys@xxxxxxxxx, tienhungpv@xxxxxxxxx, truoclasauquen@xxxxxxxxx, hoanghaianh1983vn@xxxxxxxxx, tocngan_mtv@xxxxxxxxx, truongsonmusic@xxxxxxxxx, huongceline@xxxxxxxxx, doimatnai2@xxxxxxxxx, tnminhthu@xxxxxxxxx, funnyqueen@xxxxxxxx, friend_or_love@xxxxxx, bupbetoctim@xxxxxxxxxxx, canavaro1984vn_ub@xxxxxxxxx, tson1710@xxxxxxxxxxx, foryou_vn@xxxxxxxxx, thuynguyen000@xxxxxxxxx, alonestar_hd@xxxxxxxxx, vietcomf@xxxxxxxxx, huymc82002@xxxxxxxxx, hoatrinhnu910@xxxxxxxxx, t_rock_n_rose@xxxxxxxx, hoanganhbk7@xxxxxxxxx, cricketdn@xxxxxxxxx, bruceleehvt@xxxxxxxxx, mine_and_magic@xxxxxxxxx, kingofspaceinvn@xxxxxxxxx, forever064@xxxxxxxxx, anh-chang@xxxxxxxxxxxxx, bup_be_nho@xxxxxxxxx, crazyteenpopfan@xxxxxxxxx, nhatvan2410@xxxxxxxxx, dongancaptain@xxxxxxxxx, pyders1984@xxxxxxxxx, peaceduong@xxxxxxxxxxx, casper_86vn@xxxxxxxxx, somewhereoutthere@xxxxxxxxxx, mailhn@xxxxxxxxx, changtraihaybuon@xxxxxxxxx, realspy000@xxxxxxxxx, giangnguyent84@xxxxxxxxx, yeulakho_hihi@xxxxxxxxx, red_chili@xxxxxxxx, guardian_angel852002@xxxxxxxxx, kiko_kiko412@xxxxxxxxx, pinksnow911@xxxxxxxxx, ngaoneinamillion@xxxxxxxxx, nhocngoc2003@xxxxxxxxx, tungrobinhut@xxxxxxxxx, lotuslailai@xxxxxxxxx, namk382003@xxxxxxxxx, lonelygirl_blue@xxxxxxxxx, black_metan2002@xxxxxxxxx, kethichgaysu@xxxxxxxxxxxx, lequangdungceline@xxxxxxxxx, nguyenlienly@xxxxxxxxx, nhoctijun@xxxxxxxxx, hanh9avn@xxxxxxxxx, popmusic179@xxxxxxxxx, vanchuamuonyeu@xxxxxxxxx, em_ngoan@xxxxxxxxx, justin_1912@xxxxxxxxx, russian84nb@xxxxxxxxx, phamvantu2001@xxxxxxxxx, nhoclocchoc1003@xxxxxxxxx, hoang_dan85@xxxxxxxxx, phuthuynho2204@xxxxxxxxx, trondoichiyeu1minhem@xxxxxxxxx, crachatgras@xxxxxxxxx, blueheart0124@xxxxxxxxx, tadinhphongvn84@xxxxxxxxx, tdinhphongvn84@xxxxxxxxx, musicfan1988@xxxxxxxxx, quanghai3501hi@xxxxxxxxx, babykiss2386@xxxxxxxxx, nhathoangg7@xxxxxxxxx, rongngocnho@xxxxxxxxx, only_love2411@xxxxxxxxx, madonna_of_the_rose@xxxxxxxxx, tkh112mc@xxxxxxxxx, tamhoncuada2909@xxxxxxxxx, lungquynhanh85@xxxxxxxxx, asaki502@xxxxxxxxx, lee91119842001@xxxxxxxxx, ips@xxxxxxxxxxx, ogl-sample-cvs@xxxxxxxxxxx, joseph@xxxxxxxxxxx, kdb-bounce@xxxxxxxxxxx, mendoza@xxxxxxxxxxx, 20051001153132.beb077590da@xxxxxxxxxxxx, 20051001153135.c6b4e7590ea@xxxxxxxxxxxx, seimile@xxxxxxxxxxxxx, dd9920c9.34bae76@xxxxxxxxxxxxxxxxx, sachie@xxxxxxxxxxxxxxxxx, dackee@xxxxxxxxx, 9f2624a5.7cf6776@xxxxxxxxx, da2a019d.6d59954@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, cetsukohn@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tavoularise@xxxxxxxxxxxxxxx, 866e61c4.1ae295a@xxxxxxxxxxxxxxx, mail@xxxxxxxxxxx, 20051004034213.d1a02d32183e@xxxxxxxxxxxx, 20051004034211.575ced3220f0@xxxxxxxxxxxx, 555bd644.d738b91@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, licastor@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, kdb@xxxxxxxxxxx, csa@xxxxxxxxxxx, netdev-bounce@xxxxxxxxxxx, sefton@xxxxxxxxxxxxx, becker@xxxxxxxxxxx, knight@xxxxxxxxxxx, tamsine@xxxxxxxxxxxx, c310dfb8.c967689@xxxxxxxxxxxx, cvs@xxxxxxxxxxx, f0aaae05.763a6bd@xxxxxxxxxxxx, kiyoke@xxxxxxxxxxxx, mike@xxxxxxxxxxx, 90af72e9.e8d9a27@xxxxxxxxxxxxxxxxxx, alexander@xxxxxxxxxxxxxxxxxx, jerrie@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 5e6ab11e.9e29140@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 9fda4d75.8a443a4@xxxxxxxxx, aprunella@xxxxxxxxx, huttone@xxxxxxxxxxxxxx, 15be93ec.33164d4@xxxxxxxxxxxxxx, margey@xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 6264987c.5a72439@xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xfs@xxxxxxxxxxx, jamal@xxxxxxxxxxxxxx, 1565e006.fce97bb@xxxxxxxxxxxxxx, e2f024a3.f65395f@xxxxxxxxxx, quincye@xxxxxxxxxx, ikerriko@xxxxxxxxxxxx, 9df09894.b735b5d@xxxxxxxxxxxx, kelvine@xxxxxxxxxxxxxxxxxx, bad30fa2.b85ca1f@xxxxxxxxxxxxxxxxxx, raineer@xxxxxxxxxxxxxxxxxx, caileigh@xxxxxxxxxxxx, acc8f478.23ac641@xxxxxxxxxxxx, illiyin@xxxxxxxxxxxxxxxxx, linux-xfs-bounce@xxxxxxxxxxx, 05904f85.260b131@xxxxxxxxxxxxx, sellena@xxxxxxxxxxxxx, eleanorarunions@xxxxxxxxxxxxxx, dee3c139.add4ecf@xxxxxxxxxxxxxx, merle@xxxxxxxxxxx, e54da76e.8baea3e@xxxxxxxxxxx, jensen@xxxxxxxxxxx, 4ff95357.5e4feed@xxxxxxxxxxxxx, carolcoveney@xxxxxxxxxxxxxxx, 95672161.1547676@xxxxxxxxxx, alani@xxxxxxxxxx, d9e25537.e8f3d75@xxxxxxxxxx, dahlia@xxxxxxxxxx, arnetta@xxxxxxxxxxxx, linux-xfs-outgoing@xxxxxxxxxxx, jacinto@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 2a61378e.c4e3b61@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, emmetei@xxxxxxxxxxxxxx, abdulh@xxxxxxxxxxxxxxxxx, db2be3bf.a6a133a@xxxxxxxxxxxxxxxxx, colleen@xxxxxxxxxxxxx, brant@xxxxxxxxxxxxxxxxxx, ogl-sample@xxxxxxxxxxx, hunter@xxxxxxxxxxx, sarlajcsi@xxxxxxxxxxx, 9e330c9a.0ca3318@xxxxxxxxxxx, fam-bounce@xxxxxxxxxxx, 3fcfdb03.9e41271@xxxxxxxxxx, tiara@xxxxxxxxxx, 1440e2d1.1ce1459@xxxxxxxxxxxxx, kaylah@xxxxxxxxxxxxx, marlysurbaniak@xxxxxxxxxxxxxxxx, 0e0dd445.c9bac9f@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, selisha@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, johann@xxxxxxxxxxxxxxxxx, debi@xxxxxxxxxxxxxxxx, 948d6e1d.a0e243d@xxxxxxxxxxxxxxxx, pamellaamaro@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, mariel@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, b686dbb5.5cda880@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bates@xxxxxxxxxxx, adelia@xxxxxxxxxxxx, 962ddc03.0ef839b@xxxxxxxxxxxx, adaline@xxxxxxxxxxxxx, 0c46ce62.087ec46@xxxxxxxxxxxxx, agafia@xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 1b1f4a34.04e5203@xxxxxxxxxxxxxxxxxx, addy@xxxxxxxxxxxxxxxx, aliboere@xxxxxxxxxxxxxxx, 7ce75d4f.b30df71@xxxxxxxxxxxxxxx, failsafe@xxxxxxxxxxx, 85908dca.271a8f5@xxxxxxxxxxxxx, alicea@xxxxxxxxxxxxx, bodziony@xxxxxxxxxxxx, adiane@xxxxxxxxxxxxxx, 972d1f45.03287b2@xxxxxxxxxxxxxx, debi@xxxxxxxx, c3115f03.a564725@xxxxxxxx, acactius@xxxxxxxxxxxxxx, febec6ee.5131bcb@xxxxxxxxxxxxxx, 94205f08.24c6047@xxxxxxxxxxxxxxxxx, aedelina@xxxxxxxxxxxxxxxxx, 73de4e5d.51be62c@xxxxxxxxxxxxxxxx, keciatrabert@xxxxxxxxxxxxxxxx, devorah@xxxxxxxxxxxxxx, d0d018e0.c06493b@xxxxxxxxxxxxxx, anuheae@xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tennv@xxxxxxxxxxxxx, tenbophan@xxxxxxxxxxxxx, son@xxxxxxxxxxxxx, photograf@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sale@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, info@xxxxxxxxxxxxx, thuan_ttbhn@xxxxxxxxx, info@xxxxxxxxxxxxxxxxx, phucvu@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, honglam@xxxxxxxxxxx, trangminh@xxxxxxxxxxxxx, trangminh1130z@xxxxxxxxx, info@xxxxxxxxxxxxxxxxx, lamquangtung@xxxxxxxxx, info@xxxxxxxxxxxxxxxx, cuonghau@xxxxxxxxxxxx, nhaantoan@xxxxxxxxxxxxx, saigon@xxxxxxxxxxxx, hanoi@xxxxxxxxxxxx, nguyenhoa75@xxxxxxxxxxx, annaandneil@xxxxxxxxxxx, scolesy@xxxxxxxxxxx, sally_nicholls@xxxxxxxxxxx, achalmers1@xxxxxxx, rosemaryfieldhouse3@xxxxxxxxxxx, pandjrimell@xxxxxxx, feds100@xxxxxxx, clargo@xxxxxxxxxxxxxxx, vhgreen@xxxxxxxxxxxx, ruth.steer@xxxxxxxxxxxxxx, helen_armitage26@xxxxxxxxxxx, angelahood@xxxxxxxxxxxxxxxxxx, sarah.arnold@xxxxxxxxxxxxx, peter.burwell@xxxxxxxxxxxxxx, ashleyskilton@xxxxxxxxxxx, a.atkinson@xxxxxxxxxxxxxx, paulandsaraharoundtheworld@xxxxxxxxxxx, c.i.evans@xxxxxxxxxx, toadknee@xxxxxxx, joan.spalding1@xxxxxxxxxxxxxxx, embmbw@xxxxxxx, lionel.clargo@xxxxxxxxxx, alisonhubbard@xxxxxxxxxxx, embnbw@xxxxxxx, karen_longland@xxxxxxxxxxx, plamsa_membrane@xxxxxxxxxxx, a.atkinson@xxxxxxxxxxxxx, trampstewc@xxxxxxxxxxx, armstrongjill@xxxxxxxxxxx, simonstewart998@xxxxxxxxxxx, emnbmw@xxxxxxx, sugarolga@xxxxxxxxxxx, emnbw@xxxxxxx, riggszone@xxxxxxxxx, jennsp@xxxxxxx, faztazia@xxxxxxx, saraarmstrong79@xxxxxxxxxxx, stillinbritain@xxxxxxxxxxx, mike_whitelaw@xxxxxxxxx, s.e.courtman@xxxxxxxxxxxxxx, sallynicholls@xxxxxxxxxxx, milpip@xxxxxxx, mossies@xxxxxxxxxxxxxx, sarah.coles@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, joanspalding1@xxxxxxxxxxxxxxx, geoffyoung@xxxxxxxxxxxxxx, neilsheldon@xxxxxxxxxxx
Subject: CHO VAY TÃN CHáP
From: hoang hoang <hoangtankinhte2@xxxxxxxxx>
Date: Sun, 21 Jul 2013 10:18:59 +0700
Delivered-to: xfs@xxxxxxxxxxx
Dkim-signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=gmail.com; s=20120113; h=mime-version:date:message-id:subject:from:to:content-type; bh=IQE+AKmIeRttMaoFXHO+Xe5ExSiVBkPbYwU6N/Ehy+0=; b=0Bzv86CaXI795qmHt2r5kT6EOoLUKMLEm/JRR5BcZkbXpD9wKAdQpke8o9BdXN04uj RuR5laG4m+bVejpzYGikVY/UovjyKjveaV6JUWmlbOD0b5YExhDI9rI4pvvkjMwo/vf5 WYvMLLjXYj6t+2ydIN09MIcVnySXbibFC+BLttuKJ/25Fk1P1iWHh9TykBcmRK1XR3lZ DRL5x56ShJBkLy1/tTE0GdI3KJk8G69SwioV0aZPTXbYguDvl94TD+ShdCDzovbyODNY qw5j09vFV9tvs0Vs8nK93MYe74nqDwIE833ky18K+7zhSN3TdF97WoF512tqznV4ILy2 XcLA==

CHO VAY TÃN CHáP

CÃng ty tÃi chÃnh Prudential, ChÆÆng trÃnh cho vay tÃn cháp vái lÃi suát háp dán

ÂÂÂ -Thái hán vay tá 1 â 4 nÄm

ÂÂÂ - Vay tá 10 â 300 triáu Äáng ( vay tá 6 â 9 lán thu nháp )

 - LÃi suát cá Äánh trÃn dÆ ná ban Äáu tÆ 1.2 % - 1.8% / thÃng , ná gác trà dán hÃng thÃng

 - KhÃng cán thá cháp, khÃng thu phà thá tác.

 -Äái vái Quà khÃch hÃng là bÃc sá, y tÃ, há lÃ, y cÃngâÄÆác vay tá 15 â 20 lán lÆÆng

Há sÆ thá tác gám ( tát cá chá cán bán photo, khÃng cán cÃng cháng )

ÂÂÂ -Cháng minh nhÃn dÃn, báng lÃi xe ( thá nhÃn viÃn )

ÂÂ - Thá báo hiám y tá náu cÃ

ÂÂ - Há kháu , KT3 tái TP.HCM, hoác Há Kháu tái Äáng Nai, Long An, BÃnh DÆÆng, BiÃn HÃa)

 Â- Háp Äáng lao Äáng ( quyát Äinh vÃo biÃn chá / giáy xÃc nhán cÃng tÃc)

 - Sao kà lÆÆng 6 thÃng gán nhát ( hoác giáy xÃc nhán lÆÆng )

NgoÃi ra, khÃch hÃng cà Báo Hiám NhÃn Thá, giáy phÃp kinh doanh, BiÃn lai tián Äián thoái tá 800.000Ä cÅng ÄÆác tham gia vay

Mái chi tiát xin vui lÃng liÃn há

Sá Äián thoái 093.635.6335 anh TÃn

Email : tonthathoangtan@xxxxxxxxx

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • CHO VAY TÃN CHáP, hoang hoang <=