xfs
[Top] [All Lists]

Problem på din sista faktura : 99801_42

To: linux-xfs@xxxxxxxxxxx
Subject: Problem på din sista faktura : 99801_42
From: Telia@xxxxxxxxxx <reset_telia1@xxxxxxxx>
Date: 2 Jul 2013 11:23:30 +0100
Delivered-to: linux-xfs@xxxxxxxxxxx
Reply-to: <reset_telia1@xxxxxxxx>

God morgon !Åtkomst till ditt konto är begränsat till närmast följande :

 • Vi har märkt att du har betalat din faktura tva ganger på samma gång
 • ( din fil : 99801_42 )

  För att bekräfta din återbetalning :
 • Klicka här och uppdatera dina uppgifter >>>
 • Tjänster Kundkrets.
  Telia @ 2013

  <Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • Problem på din sista faktura : 99801_42, Telia <=