xfs
[Top] [All Lists]

[Yourphone.gr] ÎÎÏÏÎÏÏÏÎÎÎ Android Smartphones

To: xfs@xxxxxxxxxxx
Subject: [Yourphone.gr] ÎÎÏÏÎÏÏÏÎÎÎ Android Smartphones
From: "Yourphone.gr" <sales@xxxxxxxxxxxx>
Date: Mon, 22 Apr 2013 09:31:08 +0200
Delivered-to: xfs@xxxxxxxxxxx
List-unsubscribe: <http://worldadv.gr/newsletter/confirm/remove/4ba70d919611175t11>

ÎÎÏÏÎÏÏÏÎÎÎ Android Smartphones

Â

ÎÎ ÎÎÎÎÎÎ ÎÎ ÏÎÏ ÎÎÎÏÏÎÏÎÏÎÏÎÎ ÏÎ ÎÎÎÂÎÎÎÎÎÎÎÏÎÎÎ ÏÏÏÏÎÏÎÂÏÏÎÎ ÎÏÏÎÎ ÏÎÏ ÏÎÏÎÎÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎÎÏ, ÏÏÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÏÏÎÎÎÎÏ ÎÎÏ ÎÎÏÎÏÏÎÎÎ!

ÎÎ ÎÎÏÎÏÏÎÎÎ ÎÎÏ, ÎÎÎÎÎÎÏÎÏÎÎ ÏÏÎÎ ÎÎÏÎÎÏÎÎ ÏÏÎÏÏÎÏÏÎÂÏÏÎÎÎÏ ÏÎÏÎÎÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎÎÏÎÏ ÏÎÎÎÏÏÎÎÎÏÏÏÏÏÎÎÎÏÎ GPS-Navigation, MP3-MP4, ÎÏÎÏ ÎÏÏÎÎÎÎÎÏÎÏ MP3,MP4,T.V,DVDÂÎÎÎ ÎÎÎÏÎ ÏÏÎÏÏÎÏÏÎÂÏÏÎÎÎÏ ÏÎÏÎÎÎÎÎÎÎÏ.

ÎÏÏÏ ÎÎÎ ÏÎÏÎÎÎÎÎÎÎ ÏÎ ÏÎÏÎÎÎÏÏ ÎÎÎÎÏÎ ÏÎÏ ÏÎ ÎÏÎÏÎ ÏÎÎ!

Â

ÎÎÏÏÎÏÏÏÎÎÎ S5 Smart Phone Android 4.2.1, 5.0` HD ÎÎÏÎÎ 1.2G 8G 12.6 Mpixels camera ÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎÎÏ

Â

ÎÎÎ ÏÎ ÏÎÎÏÎ ÏÎÏÎÎÏÎÏÎÏÏÎÎÎ ÏÎÏ ÏÏÏÎÎÏÎÏ ÎÎÎÎÎÏÎÎÎÏÎ ÏÎÎÂÏÏÎÎÎÏÎÎ.

Â

Â

ÎÎÏÏÎÏÏÏÎÎÎ Cubot Smart Phone Android 4.2 1.2G 8G 4.7`ÎÎÏÎÎ HD ÎÎ 13.0MP Camera ÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎÎÏ

Â

ÎÎÎ ÏÎ ÏÎÎÏÎ ÏÎÏÎÎÏÎÏÎÏÏÎÎÎ ÏÎÏ ÏÏÏÎÎÏÎÏ ÎÎÎÎÎÏÎÎÎÏÎ ÏÎÎÂÏÏÎÎÎÏÎÎ.

Â

ÎÎ ÏÎÎÏ ÏÎÏ ÎÎÎÏÎÏ ÎÎÏ ÏÏÎ 50 ÎÏÏÏ, ÏÎ ÎÎÏÎÏÎÏÎÎÎ ÎÎÎÎÎÂÎÎÎÎÎÎ.

ÎÎÎ ÏÎÏÎÏÏÏÏÎÏÎÏ ÏÎÎÏÎÏÎÏÎÎÏ ÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎÏÏÎ ÎÎÎÎ ÎÎÏ ÏÏo email:Âsales@xxxxxxxxxxxx

ÎÏÏÏ ÎÏÎÏÎÏ ÎÎÎ ÎÎÏÏ ÏÎÏ ÏÏÏÎÎÏ ÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎÎÏ ÎÎÏÂÎÎÏ.

ÎÏÎÏÎÎÏÎ ÎÎÏÎÎ ÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÏÎ ÎÏÏÏÎÎÏ ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÏÎ ÏÎ ÏÏÏÎÎÎ ÏÎÏ ÎÎÎ ÏÏÎ ÏÎÎÎÎÎ ÎÎÏ ÏÏÎÂFacebook.

ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏÎÎÏÎ ÎÏÏ ÏÎÎ ÎÎÏÏÎ ÎÎÏ ÎÏÎÏÎÎÏÎ ÎÎ ÎÏÎÏÏÎÎÎÎÏÎ email ÏÏÎ:Âremove@xxxxxxxxxxxx

Â
Yourphone.gr
<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • [Yourphone.gr] ÎÎÏÏÎÏÏÏÎÎÎ Android Smartphones, Yourphone.gr <=