xfs
[Top] [All Lists]

Re: xfs_iunlink_remove: xfs_inotobp() returned error 22 -- debugging

To: Eric Sandeen <sandeen@xxxxxxxxxxx>
Subject: Re: xfs_iunlink_remove: xfs_inotobp() returned error 22 -- debugging
From: 符永涛 <yongtaofu@xxxxxxxxx>
Date: Sat, 20 Apr 2013 01:17:20 +0800
Cc: Brian Foster <bfoster@xxxxxxxxxx>, "xfs@xxxxxxxxxxx" <xfs@xxxxxxxxxxx>
Delivered-to: xfs@xxxxxxxxxxx
Dkim-signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=gmail.com; s=20120113; h=mime-version:x-received:in-reply-to:references:date:message-id :subject:from:to:cc:content-type; bh=nc+qXRSSX1dnZG3AXCEaJsHa9yhKdeNkLYBOx+JDNwE=; b=MMUMK+OjFmh4oIMmbxnlY5gVAUoqCDWKDHXimDCzc0RHO1kFv++0ZzeCHIJL2QLfoI ZvJlbv5RYKlBYxOpMytg14xn1LVVqSJsdEefj4MR4QCgppi51Zth5/hPk+T0YcedMBhA hL8g8DekWXX02ALODmRXsjUTnqdXQNvJ/DfxCWCDFdBT9ZWtG0hJqb/+dsAVoJLmVkku ul6klEWM5G7d7cU7cLwCW7WXwf9gY+rUVEimyZXl3/VkyQU/kPbdzXWritYO73/dRLvI 3TiOc5hyazc6k3QhvVetDlDMWW4z6IEvXQG5xvLdru9NgGR3UJq3z7orbjXuiSTFZw44 fyAw==
In-reply-to: <CADFMGuKfyw-mCsRn1Y5H5ek+z_nRMHDmW4bG-Ez9ANJm7_ec5A@xxxxxxxxxxxxxx>
References: <516C89DF.4070904@xxxxxxxxxx> <CADFMGu+z32O5mVBfO6gb8F03y9mrwB5=nf+7LMbky4ttk2mbFw@xxxxxxxxxxxxxx> <BA50C18A-BE51-4658-B05E-3EDB0F11BE36@xxxxxxxxxxx> <CADFMGuKfXwY=Z9dg6+wyX7mKzppu1hQhsqxcr9Fd=DjP4hii9w@xxxxxxxxxxxxxx> <CADFMGuLDwde8te0Cs4-T9fdVmq2v22fmSTgkYbULHS3voHzw6A@xxxxxxxxxxxxxx> <CADFMGuKmmJCz+FxsFL9KegqzNhhHsG2ZbVjrwCDyNCh1R_Zgpw@xxxxxxxxxxxxxx> <516FDBDE.1070406@xxxxxxxxxx> <CADFMGuJ-An9MMmYtOKEjt5JdHmvu-cc0G+y361e_fioYf4j7HQ@xxxxxxxxxxxxxx> <51705EC4.4000306@xxxxxxxxxx> <CADFMGu+hPV9RanG7298TAYY4p9gMiBOk0+mq5gf5rhQUWXf4TQ@xxxxxxxxxxxxxx> <CADFMGuJYDp-YrPDqsz2KKx6_2RCkP37ZNGPLzdTVOpEgKDMsjA@xxxxxxxxxxxxxx> <51715BD4.8080501@xxxxxxxxxxx> <CADFMGuLjsNBeWE8wTDBgophhpixm3p+wY=9QWwk5u483zL0C4g@xxxxxxxxxxxxxx> <CADFMGuKuL8=B_NY=pKq5gj3aOK0kW0xuPWA=rSCDyziUgWGX6w@xxxxxxxxxxxxxx> <51716DCB.4060407@xxxxxxxxxxx> <CADFMGuJH106wg7zVQrt604DxvDWB_bnor==NEGpJ1Xcr9b+C8A@xxxxxxxxxxxxxx> <CADFMGuLcve0a5uiOzZYoVze8tm1UXTPxhEqForMWYsvCyuh0sg@xxxxxxxxxxxxxx> <5171790C.70400@xxxxxxxxxxx> <CADFMGuKfyw-mCsRn1Y5H5ek+z_nRMHDmW4bG-Ez9ANJm7_ec5A@xxxxxxxxxxxxxx>
Dear Eric,
I noticed some functions call the xfs_lock_two_inodes(dp, ip, XFS_ILOCK_EXCL); twince but not in xfs_remove.


2013/4/20 符永涛 <yongtaofu@xxxxxxxxx>
There it is, I use latest 279.19.1 and only apply xfs trace path.


2013/4/20 Eric Sandeen <sandeen@xxxxxxxxxxx>
On 4/19/13 10:00 AM, 符永涛 wrote:
> Dear Eric,
>
> I checked rh srpm https://content-web.rhn.redhat.com/rhn/public/NULL/kernel/2.6.32-279.19.1.el6/SRPMS/kernel-2.6.32-279.19.1.el6.src.rpm?__gda__=1366390847_8550b8568c50ea46b3180266b476353d&ext=.rpm
> And the code is same, as following:
>
> __rwsem_do_wake(struct rw_semaphore *sem, int wakewrite)
> {

need to look in lib/rwsem.c not lib/rwsem-spinlock.c

Thanks,
-Eric
--
符永涛--
符永涛
<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>