xfs
[Top] [All Lists]

Re: xfs_iunlink_remove: xfs_inotobp() returned error 22 -- debugging

To: Eric Sandeen <sandeen@xxxxxxxxxxx>
Subject: Re: xfs_iunlink_remove: xfs_inotobp() returned error 22 -- debugging
From: 符永涛 <yongtaofu@xxxxxxxxx>
Date: Sat, 20 Apr 2013 01:08:44 +0800
Cc: Brian Foster <bfoster@xxxxxxxxxx>, "xfs@xxxxxxxxxxx" <xfs@xxxxxxxxxxx>
Delivered-to: xfs@xxxxxxxxxxx
Dkim-signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=gmail.com; s=20120113; h=mime-version:x-received:in-reply-to:references:date:message-id :subject:from:to:cc:content-type; bh=xNU5fk6dufPYjFZHMSOTRBC6Fmrm3asifZDJYhI+COs=; b=n3xeOH5tGTRLMa7xXSqHMnFuMxGF9McC8rhCb8qxT2yHhj6VXv8zz1F0U4Ucvmi/u9 w8gAFGiDm0qzaX86cZDN4cNi6hLBib183LRhgh6DEphGar4hGwbJobZ1m76kuZawMkmQ cUYNFhYAphpzvEFkfJPXLh4GczCrcKhLIP42AGaJb/p3j4x+liHDPIgGHXuRQs8IbdzC KRjZZYRqgFA/WTVr77n4D+zzAfCftuChDsaUdSuY8xyCxP5H4G1qOoGvCAhGBzw02BRD qo8K6b2iO7Td5Gem2/fVNQ1fYhENdMLzRv3h/RiB0Kj2SUCsSSYH1l3H14Nrd2PSlf8n QTvA==
In-reply-to: <5171790C.70400@xxxxxxxxxxx>
References: <516C89DF.4070904@xxxxxxxxxx> <CADFMGu+z32O5mVBfO6gb8F03y9mrwB5=nf+7LMbky4ttk2mbFw@xxxxxxxxxxxxxx> <BA50C18A-BE51-4658-B05E-3EDB0F11BE36@xxxxxxxxxxx> <CADFMGuKfXwY=Z9dg6+wyX7mKzppu1hQhsqxcr9Fd=DjP4hii9w@xxxxxxxxxxxxxx> <CADFMGuLDwde8te0Cs4-T9fdVmq2v22fmSTgkYbULHS3voHzw6A@xxxxxxxxxxxxxx> <CADFMGuKmmJCz+FxsFL9KegqzNhhHsG2ZbVjrwCDyNCh1R_Zgpw@xxxxxxxxxxxxxx> <516FDBDE.1070406@xxxxxxxxxx> <CADFMGuJ-An9MMmYtOKEjt5JdHmvu-cc0G+y361e_fioYf4j7HQ@xxxxxxxxxxxxxx> <51705EC4.4000306@xxxxxxxxxx> <CADFMGu+hPV9RanG7298TAYY4p9gMiBOk0+mq5gf5rhQUWXf4TQ@xxxxxxxxxxxxxx> <CADFMGuJYDp-YrPDqsz2KKx6_2RCkP37ZNGPLzdTVOpEgKDMsjA@xxxxxxxxxxxxxx> <51715BD4.8080501@xxxxxxxxxxx> <CADFMGuLjsNBeWE8wTDBgophhpixm3p+wY=9QWwk5u483zL0C4g@xxxxxxxxxxxxxx> <CADFMGuKuL8=B_NY=pKq5gj3aOK0kW0xuPWA=rSCDyziUgWGX6w@xxxxxxxxxxxxxx> <51716DCB.4060407@xxxxxxxxxxx> <CADFMGuJH106wg7zVQrt604DxvDWB_bnor==NEGpJ1Xcr9b+C8A@xxxxxxxxxxxxxx> <CADFMGuLcve0a5uiOzZYoVze8tm1UXTPxhEqForMWYsvCyuh0sg@xxxxxxxxxxxxxx> <5171790C.70400@xxxxxxxxxxx>
There it is, I use latest 279.19.1 and only apply xfs trace path.


2013/4/20 Eric Sandeen <sandeen@xxxxxxxxxxx>
On 4/19/13 10:00 AM, 符永涛 wrote:
> Dear Eric,
>
> I checked rh srpm https://content-web.rhn.redhat.com/rhn/public/NULL/kernel/2.6.32-279.19.1.el6/SRPMS/kernel-2.6.32-279.19.1.el6.src.rpm?__gda__=1366390847_8550b8568c50ea46b3180266b476353d&ext=.rpm
> And the code is same, as following:
>
> __rwsem_do_wake(struct rw_semaphore *sem, int wakewrite)
> {

need to look in lib/rwsem.c not lib/rwsem-spinlock.c

Thanks,
-Eric
--
符永涛
<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>