xfs
[Top] [All Lists]

Re: xfs_iunlink_remove: xfs_inotobp() returned error 22 -- debugging

To: 符永涛 <yongtaofu@xxxxxxxxx>
Subject: Re: xfs_iunlink_remove: xfs_inotobp() returned error 22 -- debugging
From: Eric Sandeen <sandeen@xxxxxxxxxxx>
Date: Fri, 19 Apr 2013 10:04:12 -0700
Cc: Brian Foster <bfoster@xxxxxxxxxx>, "xfs@xxxxxxxxxxx" <xfs@xxxxxxxxxxx>
Delivered-to: xfs@xxxxxxxxxxx
In-reply-to: <CADFMGuLcve0a5uiOzZYoVze8tm1UXTPxhEqForMWYsvCyuh0sg@xxxxxxxxxxxxxx>
References: <516C89DF.4070904@xxxxxxxxxx> <CADFMGu+z32O5mVBfO6gb8F03y9mrwB5=nf+7LMbky4ttk2mbFw@xxxxxxxxxxxxxx> <BA50C18A-BE51-4658-B05E-3EDB0F11BE36@xxxxxxxxxxx> <CADFMGuKfXwY=Z9dg6+wyX7mKzppu1hQhsqxcr9Fd=DjP4hii9w@xxxxxxxxxxxxxx> <CADFMGuLDwde8te0Cs4-T9fdVmq2v22fmSTgkYbULHS3voHzw6A@xxxxxxxxxxxxxx> <CADFMGuKmmJCz+FxsFL9KegqzNhhHsG2ZbVjrwCDyNCh1R_Zgpw@xxxxxxxxxxxxxx> <516FDBDE.1070406@xxxxxxxxxx> <CADFMGuJ-An9MMmYtOKEjt5JdHmvu-cc0G+y361e_fioYf4j7HQ@xxxxxxxxxxxxxx> <51705EC4.4000306@xxxxxxxxxx> <CADFMGu+hPV9RanG7298TAYY4p9gMiBOk0+mq5gf5rhQUWXf4TQ@xxxxxxxxxxxxxx> <CADFMGuJYDp-YrPDqsz2KKx6_2RCkP37ZNGPLzdTVOpEgKDMsjA@xxxxxxxxxxxxxx> <51715BD4.8080501@xxxxxxxxxxx> <CADFMGuLjsNBeWE8wTDBgophhpixm3p+wY=9QWwk5u483zL0C4g@xxxxxxxxxxxxxx> <CADFMGuKuL8=B_NY=pKq5gj3aOK0kW0xuPWA=rSCDyziUgWGX6w@xxxxxxxxxxxxxx> <51716DCB.4060407@xxxxxxxxxxx> <CADFMGuJH106wg7zVQrt604DxvDWB_bnor==NEGpJ1Xcr9b+C8A@xxxxxxxxxxxxxx> <CADFMGuLcve0a5uiOzZYoVze8tm1UXTPxhEqForMWYsvCyuh0sg@xxxxxxxxxxxxxx>
User-agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.8; rv:17.0) Gecko/20130328 Thunderbird/17.0.5
On 4/19/13 10:00 AM, 符永涛 wrote:
> Dear Eric,
> 
> I checked rh srpm 
> https://content-web.rhn.redhat.com/rhn/public/NULL/kernel/2.6.32-279.19.1.el6/SRPMS/kernel-2.6.32-279.19.1.el6.src.rpm?__gda__=1366390847_8550b8568c50ea46b3180266b476353d&ext=.rpm
> And the code is same, as following:
> 
> __rwsem_do_wake(struct rw_semaphore *sem, int wakewrite)
> {

need to look in lib/rwsem.c not lib/rwsem-spinlock.c

Thanks,
-Eric

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>