xfs
[Top] [All Lists]

Re: need help how to debug xfs crash issue xfs_iunlink_remove: xfs_inoto

To: Eric Sandeen <sandeen@xxxxxxxxxxx>
Subject: Re: need help how to debug xfs crash issue xfs_iunlink_remove: xfs_inotobp() returned error 22
From: 符永涛 <yongtaofu@xxxxxxxxx>
Date: Fri, 12 Apr 2013 13:40:59 +0800
Cc: Brian Foster <bfoster@xxxxxxxxxx>, Ben Myers <bpm@xxxxxxx>, "xfs@xxxxxxxxxxx" <xfs@xxxxxxxxxxx>
Delivered-to: xfs@xxxxxxxxxxx
Dkim-signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=gmail.com; s=20120113; h=mime-version:x-received:in-reply-to:references:date:message-id :subject:from:to:cc:content-type; bh=gTOM12lugYMpQSJSlhc6JX3HlIhJyK+12+4qywqCtwM=; b=r76xCqR/XqJVZR0QAysvnJZuP7m8NF5qQh/fE333aiX8RiX2yg6DMiOAtTEi9Nz0Np v2nTBKftyEhPVA3dUrrxpb7YFUfca1zHYCYqFskw5aGCOtS+Wt9bRhAFsOAjiZAU1TIg cQS1AU/9ZsjodgJKpgh9YcQ99drevfj2zZ9+3XqrOfFWcrL3iTp8rwctA6R0PM2UknGV Me8hjeBQG56ovF16B6K0hOqAQS4yPRpx5WWuaqNrx2wE3jtsWojHlrSfXtfKoJ/2UdzW sDtqF/5Rgvhejl8EX8jKUH+JUFeJ52wQvOYtIGkiTiL/gjYxiw23BDp28azMuYrqpbpe ps+A==
In-reply-to: <516798AE.9050908@xxxxxxxxxxx>
References: <CADFMGuJm5bPPwbbUtYwrCVDL23KExJTw_-VRX2UEEdZjo+i5oA@xxxxxxxxxxxxxx> <CADFMGu+=MM2yc=_peboV7JTNJ8F05TJfexmEErzcf0D8mAWFRg@xxxxxxxxxxxxxx> <CADFMGuKqkPbpcU=taqjTR4sA3o=w1LLAnKoEuj=OhJqEbQVijw@xxxxxxxxxxxxxx> <20130409145238.GE22182@xxxxxxx> <CADFMGuJaiH0wuxOHrDjDn7qRVH+vQkLOOSPUyqSdXnLcS47t3w@xxxxxxxxxxxxxx> <CADFMGu+TdyjTjMTWMwpdHqmszhpCU162UA4Y-njARwSEjM1xNw@xxxxxxxxxxxxxx> <20130410121025.78a42b22@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx> <CADFMGu+yCg4ux0n6S98bqm_cXc=VCcijVBTqwRxvxmtKt_JO-A@xxxxxxxxxxxxxx> <CADFMGuLxgBFU=FUK94tPsCh+qxRW0rEELxSXYoMQLFJ1u3=q0Q@xxxxxxxxxxxxxx> <516746AC.3090808@xxxxxxxxxx> <CADFMGuK-tJQFQzN9wN0LiWWj6SY4tg_c0W9dJadctg=ytegB+w@xxxxxxxxxxxxxx> <516798AE.9050908@xxxxxxxxxxx>
ls -l /usr/lib/debug/lib/modules/2.6.32-279.el6.x86_64/kernel/fs/xfs/xfs.ko.debug
-r--r--r-- 1 root root 21393024 Apr 12 12:08 /usr/lib/debug/lib/modules/2.6.32-279.el6.x86_64/kernel/fs/xfs/xfs.ko.debug

rpm -qa|grep  kernel
kernel-headers-2.6.32-279.el6.x86_64
kernel-devel-2.6.32-279.el6.x86_64
kernel-2.6.32-358.el6.x86_64
kernel-debuginfo-common-x86_64-2.6.32-279.el6.x86_64
abrt-addon-kerneloops-2.0.8-6.el6.x86_64
kernel-firmware-2.6.32-358.el6.noarch
kernel-debug-2.6.32-358.el6.x86_64
kernel-debuginfo-2.6.32-279.el6.x86_64
dracut-kernel-004-283.el6.noarch
libreport-plugin-kerneloops-2.0.9-5.el6.x86_64
kernel-devel-2.6.32-358.el6.x86_64
kernel-2.6.32-279.el6.x86_64

rpm -q kernel-debuginfo
kernel-debuginfo-2.6.32-279.el6.x86_64

rpm -q kernel
kernel-2.6.32-279.el6.x86_64
kernel-2.6.32-358.el6.x86_64

do I need to re probe it?


2013/4/12 Eric Sandeen <sandeen@xxxxxxxxxxx>
On 4/11/13 11:32 PM, 符永涛 wrote:
> Hi Brian,
> Sorry but when I execute the script it says:
> WARNING: cannot find module xfs debuginfo: No DWARF information found
> semantic error: no match while resolving probe point module("xfs").function("xfs_iunlink")
>
> uname -a
> 2.6.32-279.el6.x86_64
> kernel debuginfo has been installed.
>
> Where can I find the correct xfs debuginfo?

it should be in the kernel-debuginfo rpm (of the same version/release as the kernel rpm you're running)

You should have:

/usr/lib/debug/lib/modules/2.6.32-279.el6.x86_64/kernel/fs/xfs/xfs.ko.debug

If not, can you show:

# uname -a
# rpm -q kernel
# rpm -q kernel-debuginfo

-Eric

--
符永涛
<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>