xfs
[Top] [All Lists]

Procés de selecció OBERT

To: "xfs" <xfs@xxxxxxxxxxx>
Subject: Procés de selecció OBERT
From: "La Lluna en un Cove" <relatsdeficcio@xxxxxxxxxxxxxx>
Date: Mon, 11 Mar 2013 17:33:35 +0100
Delivered-to: xfs@xxxxxxxxxxx
Disposition-notification-to: relatsdeficcio@xxxxxxxxxxxxxx
Organization: LLEUC
Return-receipt-to: relatsdeficcio@xxxxxxxxxxxxxx

"La Lluna en un Cove · Revista de Relats en Català"

convoca un nou procés de selecció

Visita la web oficial de "La Lluna en un Cove" i informa-te'n.

 


Clau de cerca:

la lluna en un cove revista de relats en català


 

 

Nova secció:

"Una imatge, un text"

"La Lluna en un Cove" us proposa un interessant joc literari que interrelaciona dues disciplines artístiques: l'art visual i l'art verbal. A partir d'una determinada obra gràfica, seleccionada per la nostra redacció, els participants hauran d'escriure un relat de temàtica lliure, que estigui, això sí, inspirat o basat en l'obra proposada. Si voleu participar, consulteu la fitxa informativa de la secció "Una imatge, un text", on veureu l'obra gràfica que us proposem.


 

"La Lluna en un Cove · Revista de Relats en Català"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Si no voleu rebre més butlletins, heu de respondre aquest missatge posant "Baixa" en l'encapçalament.

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • Procés de selecció OBERT, La Lluna en un Cove <=