xfs
[Top] [All Lists]

Seleccionem Artistes Gràfics

To: "xfs" <xfs@xxxxxxxxxxx>
Subject: Seleccionem Artistes Gràfics
From: "La Lluna en un Cove" <relatsdeficcio@xxxxxxxxxxxxxx>
Date: Thu, 31 Jan 2013 12:37:22 +0100
Delivered-to: xfs@xxxxxxxxxxx
Disposition-notification-to: relatsdeficcio@xxxxxxxxxxxxxx
Organization: LLEUC
Return-receipt-to: relatsdeficcio@xxxxxxxxxxxxxx

"La Lluna en un Cove · Revista de Relats en Català"

Busquem Artistes Gràfics

Procés de selecció obert

Paguem en metàl·lic per les obres seleccionades

 

Si voleu participar, informeu-vos-en:

http://relatslallunaenuncove.blogspot.com

 

 

 

 


Enllaç directe a les instruccions de participació (AUTORS LITERARIS):

http://relatslallunaenuncove.blogspot.com.es/p/enviar-relats-per-seleccio.html


Enllaç directe a les instruccions de participació (TRADUCTORS):

http://relatslallunaenuncove.blogspot.com.es/p/enviament-de-traduccions-traductors.html


Enllaç directe a les instruccions de participació (IL·LUSTRADORS):

http://relatslallunaenuncove.blogspot.com.es/p/enviament-dillustracions.html


 

 

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • Seleccionem Artistes Gràfics, La Lluna en un Cove <=