xfs
[Top] [All Lists]

Vážení: Webmail Subscriber

To: undisclosed-recipients:;
Subject: Vážení: Webmail Subscriber
From: System Adminstrator <c1danhloigr.kiengiang@xxxxxxxxxxx>
Date: Fri, 21 Dec 2012 00:28:52 -0800
Vážení: Webmail Subscriber

Oznamujeme vám, že váš e-mailový účet presiahol
skladovacie kapacity. Nebudete môcť odosielať a prijímať e-maily a vaše
e-mailový účet, budú vymazané z nášho servera. Ak sa chcete tomuto problému vyhnúť,
kliknite  tu pre aktualizáciu vášho účtu.


Ďakujem.

  Management Team.
<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • Vážení: Webmail Subscriber, System Adminstrator <=