xfs
[Top] [All Lists]

[Karlv] ELEKTRONSKI POKAZIVAÄ BROJEVA PJESAMA + svece + automat za grobl

To: karlv@xxxxxxxxxxxxxxx
Subject: [Karlv] ELEKTRONSKI POKAZIVAČ BROJEVA PJESAMA + svece + automat za groblje - svece
From: Karl Vospernik <karlv@xxxxxxxxxxx>
Date: Thu, 20 Dec 2012 21:18:20 +0100
In-reply-to: <50CDE92D.9000205@xxxxxxxxxxx>
List-archive: <http://karlv.xpirio.at/cgi-bin/mailman/private/karlv>
List-help: <mailto:karlv-request@karlv.xpirio.at?subject=help>
List-id: <karlv.karlv.xpirio.at>
List-post: <mailto:karlv@karlv.xpirio.at>
List-subscribe: <http://karlv.xpirio.at/cgi-bin/mailman/listinfo/karlv>, <mailto:karlv-request@karlv.xpirio.at?subject=subscribe>
List-unsubscribe: <http://karlv.xpirio.at/cgi-bin/mailman/options/karlv>, <mailto:karlv-request@karlv.xpirio.at?subject=unsubscribe>
References: <50CDE92D.9000205@xxxxxxxxxxx>
Sender: karlv-bounces@xxxxxxxxxxxxxxx
User-agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:17.0) Gecko/17.0 Thunderbird/17.0

 


 

ELEKTRONSKI POKAZIVAČ BROJEVA PJESAMA (LED pokazivač)

ZA CRKVE, DVORANE, ŽUPNE CRKVE I DRUGE PROSTORIJE


Specijalna promotivna ponuda – vidi progresivni cjenik na posljednjoj stranici

(Trenutno prosječna cijena ovog pokazivača kod različitih dobavljača iznosi

preko 1000 Eur naša ponuda je definitivno konkurentnija)


SLIKE NAĆI ĆETE NA DNU

Više od 1000 crkava u različitim zemljama su kupile.

Moguća je također kupnja na probu od 14 dana – u slučaju dileme, treba nakon mise na kojoj ste koristili za probu pokazivač brojeva pjesama provesti anketu između vjernika koja će se odnositi na uvođenje uređaja (npr. „Tko je protiv uređaja neka digne ruku“).


gf

jgj

cdh
Attachment: aktt ls word Grablichtautomaten.pdf
Description: Adobe PDF document

Attachment: aktt elektro opferlichtst.pdf
Description: Adobe PDF document

Attachment: ELEKTRONSKI POKAZIVAČ BROJEVA PJESAMA.pdf
Description: Adobe PDF document

_______________________________________________
Karlv mailing list
Karlv@xxxxxxxxxxxxxxx
http://karlv.xpirio.at/cgi-bin/mailman/listinfo/karlv
<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • [Karlv] ELEKTRONSKI POKAZIVAÄ BROJEVA PJESAMA + svece + automat za groblje - svece, Karl Vospernik <=