xfs
[Top] [All Lists]

{制定规章制 度}员工手册的法 定程序实务操 作技巧

To: <xfs@xxxxxxxxxxx>
Subject: {制定规章制 度}员工手册的法 定程序实务操 作技巧
From: 20121203175158R <buyuksehirkagitspor@xxxxxxxxxxxxxx>
Date: Mon, 3 Dec 2012 17:51:58 +0800
________________________________

Bu e-posta mesajı kişiye özel olup, gizli bilgiler içeriyor olabilir. Eğer bu 
e-posta mesajı size yanlışlıkla ulaşmışsa, içeriğini hiç bir şekilde 
kullanmayınız ve ekli dosyaları açmayınız. Bu durumda lütfen e-posta mesajını 
kullanıcıya hemen geri gönderiniz ve tüm kopyalarını mesaj kutunuzdan siliniz. 
Bu e-posta masajı, hiç bir şekilde, herhangi bir amaç için çoğaltılamaz, 
yayınlanamaz ve para karşılığı satılamaz. Bu e-posta mesajı virüslere karşı 
anti-virüs sistemleri tarafından taranmıştır. Ancak yollayıcı, bu e-posta 
mesajının - virüs koruma sistemleri ile kontrol ediliyor olsa bile - virüs 
içermediğini garanti etmez ve meydana gelebilecek zararlardan doğacak hiçbir 
sorumluluğu kabul etmez.

--- Begin Message ---
To: <xfs@xxxxxxxxxxx>
Subject: {制定规章制 度}员工手册的法 定程序实务操 作技巧
From: 20121203175158R <buyuksehirkagitspor@xxxxxxxxxxxxxx>
Date: Mon, 3 Dec 2012 17:51:58 +0800

Attachment: bingsCxpAj0G0.bin
Description: Binary data


--- End Message ---
<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • {制定规章制 度}员工手册的法 定程序实务操 作技巧, 20121203175158R <=