xfs
[Top] [All Lists]

VÃÅenÃ: Webmail Subscriber

To: undisclosed-recipients:;
Subject: Vážení: Webmail Subscriber
From: Webmail Administrator <gabriela.domaracka@xxxxxxx>
Date: Sat, 17 Nov 2012 00:22:24 -0800
Organization: Webmail Administrator
User-agent: Roundcube Webmail/0.8.0


Vážení: Webmail Subscriber

Oznamujeme vám, že váš e-mailový účet presiahol
skladovacie kapacity. Nebudete môcť odosielať a prijímať e-maily a vaše
e-mailový účet, budú vymazané z nášho servera. Ak sa chcete tomuto problému vyhnúť,
kliknite tu pre aktualizáciu vášho účtu.


Ďakujem.

  Management Team.

 
<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • VÃÅenÃ: Webmail Subscriber, Webmail Administrator <=