xfs
[Top] [All Lists]

UW WEBMAIL limiet

To: undisclosed-recipients:;
Subject: UW WEBMAIL limiet
From: WEBMASTER ADMINSTRATOR <9898.beatriz.hernandez@xxxxxxxxxxxxx>
Date: Thu, 2 Aug 2012 00:40:58 -0500 (CDT)
Reply-to: WEBMASTER ADMINSTRATOR <null@xxxxxxxxxxxxxxxxxx>

Uw Mailbox heeft overschreden opslaglimiet Het als ingesteld door de beheerder, 
en U zult niet in staat zijn om nieuwe mails ontvangen totdat u opnieuw 
valideren It.

Klik hier: http://houasb.phpforms.net/view_forms/view/6b5895d973#top

System Administrator

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • UW WEBMAIL limiet, WEBMASTER ADMINSTRATOR <=