xfs
[Top] [All Lists]

Webmail Kota Limit Aşıldı etti

To: undisclosed-recipients:;
Subject: Webmail Kota Limit Aşıldı etti
From: System Administrator <help-desk@xxxxxxxxxxx>
Date: Wed, 14 Mar 2012 02:23:55 +0200
User-agent: Internet Messaging Program (IMP) H3 (4.1.4)
Posta kutunuz &#351;u anda azal&#305;yor, varsay&#305;lan yönetici depolama s&#305;n&#305;r&#305;n&#305; a&#351;t&#305;, posta kutunuza yeniden onaylayana kadar yeni posta göndermek veya almak mümkün olmayabilir. Için yeniden do&#287;rulamak kutunuza TIKLAYINIZ lütfen:


http://flomedia.nl/wpa/webmail.html

te&#351;ekkürler
sistem yöneticisi

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • Webmail Kota Limit A&#351;&#305;ld&#305; etti, System Administrator <=