xfs
[Top] [All Lists]

İZKA ,KUDAKA, BEBKA VE ORAN KALKINMA AJANSLARI MALİ DESTEK PROGRAMLARI A

To: <dilekyilmaz@xxxxxxxxxxxxxxx>
Subject: İZKA ,KUDAKA, BEBKA VE ORAN KALKINMA AJANSLARI MALİ DESTEK PROGRAMLARI AÇIKLANDI!
From: "Dilek YILMAZ" <dilekyilmaz@xxxxxxxxxxxxxxx>
Date: Tue, 25 Oct 2011 11:34:03 +0300
Importance: Normal


http://www.izka.org.tr/files/2009/06/izka-logo.png

    İzmir ili sınırlarında, belirlenen anahtar sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ tanımına uyan işletmelerin; Ar-Ge ve yenilik süreçleri sonunda ortaya çıkmış patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline sahip olan ürünlerin ticarileştirilmesi, üretim süreçlerinde ileri teknolojilerin kullanılması yoluyla verimlilik sağlayacak yenilik uygulamalarının gerçekleştirilmesi ve Üniversiteler tarafından gerçekleştirilen yenilikçi teknik ve teknolojilerin, işletmeler tarafından üretim süreçlerinde uygulamalarının sağlanması amaçlarına yönelik projelerine mali destek sağlanacak Teknolojik Üretim ve Yenilik Mali Destek Programı açılmıştır. Söz konusu mali destek, başvuru rehberlerinde belirtilen kriterler doğrultusunda hazırlanacak olan bütçede yer alan toplam uygun maliyetlerin %50’sini aşmamak üzere asgari 100.000 TL ve azami 800.000 TL limitleri arasında olacaktır. Proje tekliflerinin son teslim tarihi 25 Kasım 2011’dir.

    Programın özel amacıysa, “Belirlenen anahtar sektörlerde Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin artırılması ve ileri teknolojilerin geliştirilmesi” olarak belirlenmiştir. 2010-2013 İzmir Bölge Planı ve Kümelenme Stratejisi Araştırma Çalışmaları kapsamında anahtar sektörler olarak belirlenmiş sektörler; Yenilenebilir Enerji (güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji, biyokütle enerjisi), Lojistik, Gıda ve İçecek Sanayi, Tekstil/Giyim Eşyası, Endüstri Makineleri İmalat Sanayi, Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı, Tıbbi, Hassas ve Optik Aletler ve Bilişim sektörleri olarak tespit edilmiştir.

http://medyapol.com/wp-content/uploads/2011/05/kudaka-logo-yarismasi.jpg

   2011 YILI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI: Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı, Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerini kapsayan, bölgedeki çevresel, tarihi ve kültürel değerleri koruyarak sanayi, turizm ve hizmetler sektörlerinde fiziki altyapının geliştirilmesini sağlamaktır.

    Başvuruların alınması için son tarih 18 Kasım 2011’dır. KUDAKA tarafından 2011 yılı için Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı için ayrılan bütçe 5.000.000 TL’dir.Her bir proje için asgari destek tutarı 50.000 TL, azami destek tutarı 750.000 TL, asgari destek oranı %25, azami destek oranı %75’tir. Azami proje süresi 20 aydır.

    2011 YILI KOBİ MALİ DESTEK PROGRAM: KOBİ Mali Destek Programı, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artırarak bölge ekonomisinin gelişmesine ve refah düzeyinin yükselmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bölgedeki çevresel, tarihi ve kültürel değerleri koruyarak sanayi, turizm ve hizmetler sektörlerinde fiziki altyapının geliştirilmesini sağlamaktır. 

    Başvuruların alınması için son tarih 18 Kasım 2011’dir. KUDAKA tarafından 2011 yılı için Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı için ayrılan bütçe 11.000.000 TL’dir. Her bir proje için asgari destek tutarı 30.000 TL, azami destek tutarı 350.000 TL, asgari destek oranı %15, azami destek oranı %50’dir. Azami proje süresi 12 aydır.

http://www.stargundem.com/files/bebka_199177327.jpg

    2011 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI: Proje teklif çağrısı kapsamında toplam  16 milyon TL hibe verecektir. Kar amacı güden ve gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik olarak başlatılan bu çağrının son başvuru tarihi  15/12/2011 saat 17:00 olarak belirlenmiştir.

Program başlıkları şunlardır:

1.                 Çevre ve Enerji: Her bir proje için asgari destek tutarı 50.000 TL, azami destek tutarı 500.000 TL, asgari destek oranı %25, azami destek oranı %75’dir.Azami proje süresi 12 aydır.

2.                 Ar-Ge ve Yenilikçilik: Her bir proje için asgari destek tutarı 30.000 TL, azami destek tutarı 300.000 TL, asgari destek oranı %25, azami destek oranı %75’dir.Azami proje süresi 12 aydır.

3.                 Sosyal Kalkınma: Her bir proje için asgari destek tutarı 20.000 TL, azami destek tutarı 200.000 TL, asgari destek oranı %25, azami destek oranı %90’dir.Azami proje süresi 12 aydır.

http://www.gazete32.com.tr/images/news/9958.jpg

1) Yeni Ürün, Yenilikçilik ve AR-GE Mali Destek Programı:

Programının öncelikleri:  KOBİ’lerin süreç ve tasarım kabiliyetlerinin geliştirilerek bölgede yeni, yenilikçi ve katma değeri yüksek ürün üretilmesinin sağlanması, KOBİ’lerin işletme faaliyetlerinde yeni organizasyonel yöntemler ile yenilikçi uygulamaların kullanımının yaygınlaştırılması, Yeni veya geliştirilmiş ürün ve süreçlerin ticarileştirilmesi, bu ürün ve süreçler için pazarlama yeniliği getirilmesi, maliyet düşürücü tekniklerin geliştirilmesi, KOBİ’lerin Ar-Ge altyapılarının geliştirilmesi ve Ar-Ge kapasitelerinin artırılması.

Destek alt limit 50.000TL ,üst limit 400.000TL

2) Jeotermal ve Madencilik Mali Destek Programı:

Programının öncelikleri:  Jeotermal kaynakların seracılık ve sağlık turizmi başta olmak üzere çeşitli alanlarda kullanımının yaygınlaştırılması, Maden ve doğal taş kaynaklarının değerlendirilmesi.

Destek alt limit 50.000TL ,üst limit 400.000TL

3) Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı:

Programının öncelikleri: Turizmin çeşitlendirilmesi ve alternatif turizm imkânlarının değerlendirilmesi, Tarihi, doğal ve kültürel mirasın turizm odaklı değerlendirilmesine yönelik altyapı çalışmalarının yapılması, Bölge turizm değerlerinin ve potansiyelinin tanıtımı, Bölge’deki tarihi ve kültürel yapıların görünürlüğünün artırılması ve tanıtımı amaçlı merkezlerin kurulması ya da yenilenmesi. Destek alt limit 50.000TL, üst limit 500.000TL

Bu Programların Son başvuru tarihi 18.11.2011 saat:18.00’dir.

 

 

 

 

Yunus YILMAZ
Tel: 0 232 363 00 35
Faks:  0 232 363 80 35
Gsm: 0 543 938 29 23
Email: yyilmaz@xxxxxxxxxxxxxxx
Web: www.batiyonetim.com 

Yeni Girne  Cad. 6065 sk. no:10 M.Ali Sarızeybek Apt. k.3 d.12 İzmir – Karşıyaka

Gelişimi Başlatmak İçin Daha Neyi Bekliyorsunuz...

 


 __________ ESET NOD32 Antivirus Akýllý Güvenlik tarafýndan saðlanan bilgiler, virüs imza veritabaný sürümü: 6571 (20111024) __________

Ýleti ESET NOD32 Antivirus Akýllý Güvenlik tarafýndan denetlendi.

http://www.nod32.com.tr

PNG image

PNG image

JPEG image

JPEG image

JPEG image

JPEG image

JPEG image

JPEG image

Attachment: image009.emz
Description: Binary data

Attachment: image009.emz
Description: Binary data

JPEG image

JPEG image

Attachment: image009.emz
Description: Binary data

GIF image

JPEG image

JPEG image

Attachment: image009.emz
Description: Binary data

GIF image

JPEG image

JPEG image

Attachment: image009.emz
Description: Binary data

GIF image

JPEG image

JPEG image

Attachment: image009.emz
Description: Binary data

GIF image

JPEG image

JPEG image

Attachment: image009.emz
Description: Binary data

GIF image

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • İZKA ,KUDAKA, BEBKA VE ORAN KALKINMA AJANSLARI MALİ DESTEK PROGRAMLARI AÇIKLANDI!, Dilek YILMAZ <=