xfs
[Top] [All Lists]

glad to write to you

To: Khalilahzq4v@xxxxxxxxx
Subject: glad to write to you
From: 3U Pet Supply <khalilahzq4v@xxxxxxxxx>
Date: Tue, 16 Aug 2011 08:42:29 +0800
Dkim-signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=gmail.com; s=gamma; h=mime-version:in-reply-to:references:date:message-id:subject:from:to :content-type; bh=SKpOesfGeBGKSBarLfq8pszFEgeeTTfOwR9yU0YNlEQ=; b=af1GJGP9sduWUWF7SJ7bn1YY7UO5fJQHi8O7wwlsOzeZq/qDp0clCkJ+rC0ZL1583w 5iiMLDVb3cr9HKOzVe/PueD67aqCsUiJpU6ojBTdkOkCHf8b8SbrM8rCilh6C/BS46QQ 2sm0fF2xX3OdjblFB/kISc1Ro6RucO1ZUrmV4=
In-reply-to: <CAH+LBXA8YJd02D3RJWEUk2S1ec+r3dTNLbvn+mDfseQDY=AONQ@xxxxxxxxxxxxxx>
References: <AANLkTik+egMXNXzjP73R9P8aiFdzukThN9DSz2YJwW2a@xxxxxxxxxxxxxx> <AANLkTintCeBoR6_cjjaFguFLZQuvpDNcdwMcBLC5r8Fj@xxxxxxxxxxxxxx> <AANLkTik__CDC3N8Sq2-5_0NLsVd=kQEESepmTOmP27D5@xxxxxxxxxxxxxx> <AANLkTim8nWBoFXbyXdeozdRA=XgNFZOTP0E4yZC+uzhj@xxxxxxxxxxxxxx> <AANLkTim6pCCrxhu7=WJ+64VhgafBPnCUt4Q=yDS6u5cH@xxxxxxxxxxxxxx> <AANLkTim4yexW0BOnavWto3ptw8s9UFSjY86_5S4i1c+K@xxxxxxxxxxxxxx> <AANLkTi=5nK3jPmEbUwdUtk6HqKQP6nO_SSYui+ww1Puh@xxxxxxxxxxxxxx> <AANLkTi=rsJaRXOA=RoisrAjJ0yNWY=1jxtmg6Qi6620n@xxxxxxxxxxxxxx> <BANLkTimSRY29AZF==HJvz7iLGCzG7Lia_w@xxxxxxxxxxxxxx> <CAH+LBXA8YJd02D3RJWEUk2S1ec+r3dTNLbvn+mDfseQDY=AONQ@xxxxxxxxxxxxxx>hello, this is Jeff from China, we are a factory of pet (mainly for dog) products, please write back if you are interested.


<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • glad to write to you, 3U Pet Supply <=