xfs
[Top] [All Lists]

åæååèäååääåâåäääéèéçæâçéç 2011å6æ29æïéåï7æ22æ ïèåïæé èå.docgklxclqlk

To:
Subject: 发改委培训中心关于举办“十二五专项资金申报”的通知 2011年6月29日(重庆)7月22日 (西安)杨静 老师.docgklxclqlk
From: "会务组" <qiaobubei7003@xxxxxxxxx>
Date: Fri, 24 Jun 2011 03:23:32 +0800
Dkim-signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=gmail.com; s=gamma; h=domainkey-signature:reply-to:message-id:from:to:subject:date :mime-version:content-type:x-priority:x-msmail-priority:x-mailer :x-mimeole; bh=ic5xSzpu/eioAG4Wp46XNu56hLrzmqsxg+Svnv7iS7A=; b=lDShuDM7HrzPiweM7lnihKFq/4sa5SS82iO+LJATHxBYSHnqQs4eo7vJJhDrw/lt29 oSPjLRWecTgVBQ9J2o4t3kgVMJnsn8RfOX5BfcYCXtTHzyO9t3L2KEf0MdRS8LfBwQ4A UW+exe0DvY7wcPx7T4P5gaYW+TI+1bNWMcga8=
Domainkey-signature: a=rsa-sha1; c=nofws; d=gmail.com; s=gamma; h=reply-to:message-id:from:to:subject:date:mime-version:content-type :x-priority:x-msmail-priority:x-mailer:x-mimeole; b=l1g7gt9WZkvMpteI90NUPItzmUevnC8eBUigb38UKAQ1VEzq7XIx1CMeGO85gS4KzA pXqACKMSdbAzAjMr+7kh7EdtjdWh2I+LTzs4AE3dlwajbIkqbPn23VGL5wZkuiyGLhLN H3FLTAkELgWDlJkw9lVzvcY2+h+JdoS2vRFDY=
Reply-to: <yidnue18@xxxxxxxxx>

  各单位收到通知后:

   速将报名表传到北京会务组(文件是扫描的 请用鼠标在文件上多点击几下就可以看到)                                                                  

   报 名 电 话:010-58546979

   报 名 传 真:010-58546980

   联系人  :杨静  老师
   
   指定报名 Emali:gjfgwpxzx@xxxxxxxxxxx

 
   国家发改委培训中心“十二五”科技项目专项资金申报研讨班会务组
    


   注意事项:各单位报名后一定要打电话到北京会务组确认报名表是否收到

                                 

Attachment: =?utf-8?B?5Y+R5pS55aeU5Z+56K6t5Lit5b+D5YWz5LqO5Li+5Yqe4oCc5Y2B5LqM5LqU5LiT6aG56LWE6YeR55Sz5oql4oCd55qE6YCa55+lIDIwMT
Description: MS-Word document

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • åæååèäååääåâåäääéèéçæâçéç 2011å6æ29æïéåï7æ22æ ïèåïæé èå.docgklxclqlk, äåç <=