xfs
[Top] [All Lists]

Pozwolenie na wysłanie oferty kredytowej

To: <xfs@xxxxxxxxxxx>
Subject: Pozwolenie na wysłanie oferty kredytowej
From: "Bartłomiej Łężak" <bartek.lezak@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
Date: Thu, 14 Apr 2011 21:30:15 +0200
Organization: www.kredyt-firmowy.com.pl
Szanowni Panstwo,

W związku z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 z 9 września 2002 r., poz. 1204), chciałbym uzyskać Pana/Pani zgodę na przesłanie informacji dotyczącej naszej oferty finansowej dostosowanej specjalnie do Panstwa grupy docelowej. Jeśli wyraża Pan/Pani zgodę na przesłanie informacji o naszej ofercie uprzejmie proszę o e-mail zwrotny, przekonacie się Panstwo jak szybko i komfortowo można załatwić formalności.

Z poważaniem
Bartłomiej Łężak
tel. 728 - 592 - 598
e-mail: bartek.lezak@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kompleksowe Usługi Finansowe

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • Pozwolenie na wysłanie oferty kredytowej, Bartłomiej Łężak <=