xfs
[Top] [All Lists]

DICEN-GIOI THIEU RFID CONG NGHE CUA TUONG LAI

To: xfs@xxxxxxxxxxx
Subject: DICEN-GIOI THIEU RFID CONG NGHE CUA TUONG LAI
From: "DICEN" <quy_tha@xxxxxxxxx>
Date: Mon, 4 Apr 2011 19:53:57 +0700
Dkim-signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=yahoo.com; s=s1024; t=1301921680; bh=p0GEYq7smBpkv9dc4ptYT6ekO2gYtp7CC1DSEpdRzcg=; h=X-Yahoo-Newman-Id:Received:X-Yahoo-SMTP:X-YMail-OSG:X-Yahoo-Newman-Property:From:Subject:To:Content-Type:MIME-Version:Date:Message-ID; b=zccOxtShV/v/SeKIgvHI/xYlT2zm0uhgYpcS19CJKPSyFgaxnA2lchT3iuRM5LvIqSyd1rPeDRmFijdlzbQq2DQq9HDgPS23ImScC18HyY641DYh9I2G0F/v42J35fTuPnA5y4l+SmKzLTPS1Iftlni7GZGd61C3DcZgztSD9B4=

Kính gửi: Qúy khách hàng 

TagMaster thiết kế, sản xuất và giới thiệu về  công nghệ nhận dạng tự động sử dụng sóng radio (RFID) và dịch vụ thông tin liên quan đến nhận dạng xe tự dộng, quản lý tại trạm xe lửa và con người, nhằm tăng tính hiệu quả, an toàn, tiện lợi và giảm bớt sự tác động đến môi trường.  

Chúng tôi đầu tư trong 3 lĩnh vực: Tự động nhận dạng xe (AVI), giao thông và bảo mật.  

Việt Nam:

Tagmates đã được ứng dụng cho hệ thống bãi xe ( car parking) tòa nhà the Manor TPHCM: http://www.xpt.com.vn/index.php?module=faq&task=details&id=78 

Và dành cho thu phí tự động xa lộ Hà Nội: http://www.xpt.com.vn/index.php?module=faq&task=details&id=73 

1. Automatic Vehicle Identification (AVI) 

Application:  

 1. Access control 

• City Areas with bollards - Những vùng Thành phố với những cột trụ (cọc đường)
• Gated Communities – Cửa ra vào
• Condominiums – Căn hộ
• Airports – Sân bay
• Industries – Khu công nghiệp
• Ports – Cảng
 

Access Control with TagMaster RFID for trucks, buses and cars. 

  

 1. Parking                                                                                                                      

• Office parking  - Bãi xe cho khối nhân viên văn phòng
• Commercial buildings  - Trung tâm thương mại
• Hospital parking - Bãi xe trong bệnh viện.
• University and Campus parking – Bãi xe trong các trường đại học và các khuôn viên trường.
 

  

 1. Fleet Management/ logistics 

• Waste Management – Quản lý chất thải.
• Factory Automation  - Tự động hóa nhà máy
  • Vineyards –
• Container Tracking – Container  
• Automatic fuelling -  Cung cấp nhiên liệu tự động
 

Fleet Management means for example weighing solutions such as the Vineyard in Australia, the agriculture in France, waste handling in Seoul – Các giải pháp tiêu biểu trong quản lý phương tiện vận tải: giải pháp trọng lượng (căn nặng) trong vườn nho tại Úc, ngành nông nghiệp ở Pháp, xử lý chất thải tại Seoul…                                                                                                                         

  

 1. Traffic solution  

• Congestion – Sự tắt nghẻn.
• Tunnel Access – Đường hầm
• Third License Plate
 

  

2. Transportation 

3. Security     

 4. RIFD Technology  

 1. RFID Frequency Bands 

Proximity systems 

 125 kHz, 13.56 MHz 

Long-range systems 

 400-500 MHz, 800-900 MHz
 2.45 GHz
 5.8 GHz
 

 1. RFID-tags 

  

2.1 Semi-passive ID-tags (TagMaster)
The use of semi-passive ID-tags creates a well defined reading zone, long read-range (typically up to 10 meters) and a passage speed of up to 400 km/h. Thẻ semi-passive ID Tag xác định tầm đọc, tầm đọc xa (thường lên đến 10m) và tốc độ di chuyển lên đến 400km/h 

2.2 Passive ID-tags
The use of passive ID-tags creates a well defined reading zone, shorter read-range (typically up to 3 meters) and a passage speed of up to 30 km/h. Thẻ passive ID Tag xác định tầm đọc, tầm đọc ngắn (thường lên đến 3m) và tốc độ di chuyển lên đến 30km/h. 

2.3 Active ID-tags
The use of active ID-tags creates a non-defined reading zone, long read-range, and a passage speed of up to 30 km/h. Thẻ active ID Tag, không xác định được tầm đọc, thuộc tầm đọc xa và tốc độ di chuyển lên đến 30km/h. 

TagMaster Benefits 

Benefits using TagMaster 2.45 GHz RFID system with Semi-passive ID-tags  

Lợi ích sử dụng TagMaster 2.45 GHz RFID với thẻ Semi-passive ID Tag. 

 • The TagMaster RFID Readers and ID-tags are very small and easy to install. Đầu đọc và thẻ TagMaster nhỏ và dể dàng cài đặt.  
 • The Readers include the antenna, microprocessor and memory, all in one compact casing. Thiết bị đọc được tích hợp anten, bộ vi xử lý và bộ nhớ, tất nằm trong đầu đọc rất nhỏ gọn.    
 • TagMaster's Readers have a low output power but still a long read-range. Đầu đọc TagMaster có năng lượng thấp nhưng vẫn có tầm đọc ra.  
 • The TagMaster reading lobe is well defined and less sensitive to electro magnetic interference. Đầu đọc Tagmaster có tầm đọc được xác định rõ và ít bị nhiểu song điện từ.  
 • The TagMaster Reader has a circular polarized antenna, which gives an improved reading capacity. Đầu đọc TagMaster có tích hợp anten tròn, cho phép mở rộng khả năng đọc của thiết bi đọc.  
 • The reading zone is well defined and directive, there is no back or side lobe for mis-reads. Khu vực hình quả cầu được xác định rõ ràng và hướng về phía trước. không đọc các thẻ nằm phía sau đầu đọc hoặc bên ngoài vùng phủ sóng.  
 • TagMaster Readers have a "Frequency Hopping" feature (FHSS) that helps to prevent interference with other systems. The FHSS feature improves the reading-range available for a particular ID-tag in a certain environment. Ngoài ra TagMaster còn có “ Frequency Hopping” (FHSS) nhằm giúp ngăn sự can thiệp với hệ thống khác. Tính năng FHSS cải thiện tầm đọc có sẵn cho thẻ (ID Tag) trong môi trường nhất định.  
 • The battery life of the TagMaster ID-tag is fully predictable and independent of the number of times the ID-tag has been identified. Tuổi thọ pin của hoàn toàn độc lập với số lần thẻ được đọc.  
 • TagMaster ID-tags can be mounted directly on to metal surfaces. Thẻ có thể gắng trực tiếp lên bề mặt kim loại.   
 • TagMaster provides a Heavy Duty series of products that is extremely resistant to vibration, shock and hi/low temperature. TagMaster cung cấp các sản phẩm có khả năng chống rung, chống sốc và ở nhiệt độ cao/ thấp.  

Correct reading of ID-tags is safeguarded by the use of a 32-bit error correction code.

 

Dư Quang Quốc Thắng
HP: 0907 514 688
DIGITAL CENTURY CO., LTD
Head office:
R606 Block B, IndoChina Park Tower, 04 Nguyen Dinh Chieu Str, District 1, HCMC, VN
Rep: 449/6 Su Van Hanh Str., District 10, HCMC, VN
Tel:  (+84-8) 38 683 970/ 971 - 38 682 959   Fax: (+84-8) 38 682 959
Email:
info@xxxxxxxxxxxx          www.dicen.com.vn 
VAT:  0307 508 516 

Attachment: Gioi thieu Tagmaster.pdf
Description: Adobe PDF document

Attachment: Thu ngo gioi thieu RFID.pdf
Description: Adobe PDF document

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
 • DICEN-GIOI THIEU RFID CONG NGHE CUA TUONG LAI, DICEN <=