xfs
[Top] [All Lists]

请查阅一封新邮件!notestinejgv@xxxxxxxxx{5-20}T{5-20}yahoo.com

To: "linuxwork" <linuxwork@xxxxxxx>
Subject: 请查阅一封新邮件!notestinejgv@xxxxxxxxx{5-20}T{5-20}yahoo.com
From: "notestinejgv@xxxxxxxx" <notestinejgv@xxxxxxxx>
Date: Sat, 26 Mar 2011 01:55:59 +0800
Dkim-signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=yahoo.de; s=s1024; t=1301075761; bh=RM4QqL8Mr3be9PWdrTemIj2sKxS9Ae/JrAVr0/85S54=; h=Received:X-Yahoo-SMTP:X-YMail-OSG:X-Yahoo-Newman-Property:Date:From:To:Subject:Message-ID:X-Mailer:MIME-Version:Content-Type:Content-Transfer-Encoding; b=Pg+ltX1K8uQw5hi3Ow3EI7IttiaTn/LoD37PJ2saJnmGCJrHzM9lh6OURmy1ewzGHwVPFSz10AwnN8anz+LwZi8K8N6+PJ1hvxHEBzldbQoS6nJiSXHZFUHcqlO9vgAiVi2TGDUDkitOIEAaVRboMTVDfdFMqsumEYC20dblNvs=
Domainkey-signature: a=rsa-sha1; q=dns; c=nofws; s=s1024; d=yahoo.de; h=DKIM-Signature:Received:X-Yahoo-SMTP:X-YMail-OSG:X-Yahoo-Newman-Property:Date:From:To:Subject:Message-ID:X-Mailer:MIME-Version:Content-Type:Content-Transfer-Encoding; b=nawpOygfZGA1+D6fo2PzTTGP8WX/6D7Qv3YmBRBeMcIt4CnBWMZrjix5TekrmdiIo1DpBpPX3zCC+/L9LGVNjnMMUfJJJV3F837UtYPsI7AbcjfkWwdP0D6gsuc7bhxbU37xgGYxNzcjaVpLXiGa7rPNczAZkmnX99PmjLTT/gQ= ;
您好!本商行专业供应各类精仿香烟。采用原厂烟丝配制,包装与真品无分别,口感纯正。

 经过多年的市场锤炼,不断的质量改进,仿真度达到90%以上。是常年自抽、送礼、等首选。

   各品牌香烟价格:元/条(含邮费) 软中华¥300 硬中华¥230  苏烟¥210  黄鹤楼1916¥480 

 芙蓉王.(钻石木制盒) 450 九五之尊¥500 和天下¥480 金芙蓉¥130  蓝软芙蓉¥300  软玉溪¥120 

   生产链的专业化,技术的进步,质量今非昔比。与真烟难分伯仲。完全可以胜任日常交际。

   更多品牌来电咨询:135 3030 9122 QQ:787147254  联系人:张先生

以质量求生存,以信誉求发展。有您的信任才有我的明天。我将提供一流的质量作为自已最重要的责任。

   全国快递三到四天可到达。货到付款。请放心购买!
<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
 • 请查阅一封新邮件!notestinejgv@xxxxxxxxx{5-20}T{5-20}yahoo.com, notestinejgv@xxxxxxxx <=