xfs
[Top] [All Lists]

Dang ky Ca do Bong da

To: "xfs@xxxxxxxxxxx" <xfs@xxxxxxxxxxx>
Subject: Dang ky Ca do Bong da
From: "Mansion" <ccletkyrs@xxxxxxxxx>
Date: Mon, 25 Oct 2010 05:39:08 +0700
Dkim-signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=yahoo.com; s=s1024; t=1287959988; bh=1QCc9TnA24izs0DLJdSeHqkPP3EHpb2qAnEB1CbjhpU=; h=X-Yahoo-Newman-Id:Received:X-Yahoo-SMTP:X-YMail-OSG:X-Yahoo-Newman-Property:Message-ID:From:To:Subject:Reply-to:Date:MIME-Version:Content-Type; b=aWDybxsAFVsXsUnk5dymGATrxKsckJvqIyQnxyGVm0Z7uw2HYgO1Rt4hNBlSYVwvxceBVPGHBmSGQWYlRg8EsghyfWZGGTOfFjurh1LVC7ZQy9hSf9z5OIpEauiRx9BreIjQJZZN7Kw/m+a9MG1TBowUgCBhSRKPMiD5iJzI9Nc=
Reply-to: <ccletky@xxxxxxxxx>

Chơi cá cược bóng đá: đơn giản, tiện lợi, chuyển tiền dễ dàng qua internet banking (i-Banking) hoặc chuyển tiền tại máy ATM, rút tiền nhanh chóng về tài khoản, cung cấp nhiều giải bóng đá nổi tiếng Châu Âu cho tới các giải bóng đá cỏ...đủ các loại đặt cược trên, dưới, tài, xỉu, tỉ số, phạt góc, thẻ vàng, chung cuộc thắng-hòa-thua, cược xiên nhiều trận, đánh bóng tan (running) tới tận phút bù giờ, kèo penalty, kèo hiệp phụ, chẵn lẻ...

Đăng ký theo mẫu sau trong tập tin đính kèm.

Attachment: DangkyCadoBongda.pdf
Description: Adobe PDF document

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • Dang ky Ca do Bong da, Mansion <=