xfs
[Top] [All Lists]

THONG TIN DAU TU

To: xfs@xxxxxxxxxxx
Subject: THONG TIN DAU TU
From: "le pham minh tuan" <minhtuan@xxxxxxxxxxxxxxx>
Date: Tue, 28 Sep 2010 13:26:04 +0700
Disposition-notification-to: "le pham minh tuan" <minhtuan@xxxxxxxxxxxxxxx>
Công ty chúng tôi gửi lời chúc tốt đẹp và thành công tới quý khách hàng!!
 
KÍNH GỞI: QUÝ DOANH NGHIỆP
 
 
Để cùng quý doanh nghiệp có thêm một địa điểm xây dựng nhà máy hoạt động sản xuất tốt, gần trung tâm thành phố Hồ chí Minh, chúng tôi xin cung cấp thông tin và vị trí của Khu Công Nghiệp Xuyên Á "file đính kèm".
 
Rất mong được hợp tác với quý doanh nghiệp!
 
Trân trọng kính chào.!
 
Liên hệ: PHÒNG KINH DOANH KCN XUYÊN Á
                     PP.Kinh Doanh
              Mr: Trương Minh Thọ
              DD: 0903 198 779
                     072 3847 305
 

Nếu mail này làm phiền tới quý khách chúng tôi thành thật xin lỗi!

Attachment: thong tin cho nha dau tu.rar
Description: Binary data

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • THONG TIN DAU TU, le pham minh tuan <=