xfs
[Top] [All Lists]

阅读刚传邮件2J(3-5)

To: xfryanman@xxxxxxx
Subject: 阅读刚传邮件2J(3-5)
From: "Shecyu" <kreyjicx@xxxxxxxxxxxx>
Date: Sat, 18 Sep 2010 10:54:57 +0800
Dkim-signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=yahoo.com.tr; s=s1024; t=1284778522; bh=eE5V3lq9q0gcBIMbMKc8+3LnRuzuD1BPOSWFtxMyg7Y=; h=X-Yahoo-Newman-Id:Message-ID:Received:X-Yahoo-SMTP:X-YMail-OSG:X-Yahoo-Newman-Property:From:Subject:To:Content-Type:MIME-Version:Content-Transfer-Encoding:Date; b=oumxHoo85GK7zB2dx/ThUAQorVZe2uVvPLvu/Zqd/rbhAUozahhpe0L7unMyWlF2om2Su/9NaTiOJf3t/6Tmlppd0tBWe/e42aT0Uzhgmqbvt0cNJBYOSLfgYBIbIHqK7TSdnNdiMHETPL0QWyKH2snsPp8dJ1Ca3y2C0bGeNQo=
您好!???I供??原?S???z配制各??免??香??.

 中?A、芙蓉?S、?K??、大小熊??、?S?Q?恰⒁季乓剂?、冬?x夏草等!

本商行香??都是精仿系列.包?b和真品?e?o???樱ㄓ蟹??未a) 口感??正.95%都是真???z.

 正???S家加工制作.【精仿】 ?S的要求很?栏?.???~全部特殊加工?c制作真正?_到了高???实囊?求!(批量?r格另?h)交易零???L?U!

 是自抽,招待,送?Y,批?l,零售,公司,酒店, ?????鏊?等首?x, 

 ?r格更合理,口味更??正! ????付款,??放心???I! ?氐鬃?您?o後??之?n!

  ??系QQ:1500590868 何生 135-3030-9122

以“?\信.????.高效.共?A”?樽谥寂c您?L期合作, 打?_??????解

144.168.143.191(2-50)151.88.208.145(2-50)12.93.213.150(2-50)
<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • 阅读刚传邮件2J(3-5), Shecyu <=