xfs
[Top] [All Lists]

DICH VU XUAT NHAP KHAU

To: linux-xfs@xxxxxxxxxxx
Subject: DICH VU XUAT NHAP KHAU
From: Dinh Phuc - SIC <dinhphuc2810@xxxxxxxxx>
Date: Wed, 15 Sep 2010 10:51:39 +0700
Dkim-signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=gmail.com; s=gamma; h=domainkey-signature:received:received:from:subject:to:content-type :mime-version:reply-to:date:message-id; bh=B0QGxZxADDBb0Ws5Dx3vXBGVBD/uaUPGg7aBC3mbNNc=; b=lfhbg1m03351DYeQcbiRlh1tcLwEvMGaZVPceMRonfICV1FS0PjglgeYaxvmD1ErDT HIadarg3y/hJtdwutbGQPDSx3cbCaUEuIAS1NtwkI36n0ybtZNljRjK88OKXFHPYuU/1 OdoIUW7C0cDDm9/cBZyBBYRw5RgjVdRPrNz/Q=
Domainkey-signature: a=rsa-sha1; c=nofws; d=gmail.com; s=gamma; h=from:subject:to:content-type:mime-version:reply-to:date:message-id; b=AK4KJf3Sb4l6fBk1UI+VKLJq5NlzTMv7ULl1sLpf/5FgJtGUZAsYrS+yKmKXILb2Ow Rvb52nuI4Bj+opBXfKhbWoko6OMThPh8e/DsC9hL0R4RZe3w1QGpw/zMScHiWDmmiIiu o7JeESqzqB9eAKfzcrRuRri4YHRAdQRXYbgAY=
Reply-to: sales@xxxxxxxxxxxxxxx

 

SOUTHERN INTERNATIONAL CO.,LTD.

International Freight Forwarder.

4th Floor, Buiding772EFG Su Van Hanh Str., Ward 12, Dist. 10, Hochiminh City, Vietnam

Tel : 84-8-3863 0088/ 3863 0211                            Fax : 84-8-3863 4212                sales@xxxxxxxxxxxxxxx

 

SOUTHERN INTERNATIONAL CO., LTD 

 

Công ty TNHH Quốc tế Phương Nam xin gửi đến Quý Công ty lời chào và lời chúc sức khỏe, thành đạt.

 

Công ty TNHH Quốc tế Phương Nam chuyên cung cấp các dịch vụ về giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại Việt Nam với các lĩnh vực:

 

 

1. Dịch vụ khai thuê hải quan: cho tất cả các loại hình: kinh doanh, sản xuất xuất khẩu, gia công, phi mậu dịch, tạm nhập tái xuất…

 

 2. Vận chuyển quốc tế (đường biển và đường hàng không): nhanh chóng và giá cước cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong mọi thời điểm.

 

 3. Hổ trợ và cung cấp dịch vụ: mua bảo hiểm hàng hóa, lập C/O, xin giấy phép cho các mặt hàng thuộc diện quản lí của nhà nước…

 

Với giá cả hợp lý và dịch vụ chuyên nghiệp, chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của Quý công ty trong thời gian tới.

“Haõy ñeán vôùi Phöông Nam, chuùng toâi saün saøng phuïc vuï” 

 

Trân trọng mến chào!

 

PHAM DINH PHUC (MR.)

Sales-Marketing Dept.

=======================================================
SOUTHERN INTERNATIONAL CO.,LTD
International Freight Forwarder
4th Floor - 772 EFG Su Van Hanh Str., Ward 12, Dist.10, Hochiminh City, Vietnam.
Tel              :  84-8-3863 0088 / 84-8-3862 0211  (Ext : 19)
Fax             :  84-8-3863 4212
Email          sales@xxxxxxxxxxxxxxx
Mobile        :  0989 561167

Skype         :  sales_southern

Attachment: Import Export Vietnam - Korea.doc
Description: MS-Word document

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • DICH VU XUAT NHAP KHAU, Dinh Phuc - SIC <=