xfs
[Top] [All Lists]

请查看新邮箱1E(3-5)

To: linux-xfs@xxxxxxxxxxx
Subject: 请查看新邮箱1E(3-5)
From: "Ciqkzcb" <sassmanbm@xxxxxxxx>
Date: Fri, 27 Aug 2010 03:28:15 +0800
Dkim-signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=yahoo.de; s=s1024; t=1282850921; bh=rbroQk5L0qYcnfqBQBzx+A8FN7opeWCRXoVhz6AJAv8=; h=Message-ID:Received:X-Yahoo-SMTP:X-YMail-OSG:X-Yahoo-Newman-Property:From:Subject:To:Content-Type:MIME-Version:Content-Transfer-Encoding:Date; b=d7LL4iS6vSP9llLlOKxZzCIdaUajqeb6EC9+7J6LkF7mVQCC7AMMS7jC0inBnDobA6Fa3vVb66rSiquLXXIcPAqqvR7eMeoWdhueSCPCbY2K7qG8/KhUGz5EwMdNMiE54WCIafngi2XS7Ik7EgHJ8RTC4wpRWWm47pGbeERKM+M=
Domainkey-signature: a=rsa-sha1; q=dns; c=nofws; s=s1024; d=yahoo.de; h=DKIM-Signature:Message-ID:Received:X-Yahoo-SMTP:X-YMail-OSG:X-Yahoo-Newman-Property:From:Subject:To:Content-Type:MIME-Version:Content-Transfer-Encoding:Date; b=NQu+yw4GQD6WxXKFS1wEIJRdkTho+o3Itgly1RaRrjMy3d29aykwkmgIjpryvs5sLE/uGvBwYbP/W9Q2bKyIDzdhWW36kTJicpEaH0fNaSaqVmRuoqbZkMW7JJp04OiXtKjDdg3LcC5mdX0RFYaLTlEtkEhSvq6pUUlpdc0t9aY= ;
您好!专业供应原厂烟丝配制各类免税香烟.

 中华、芙蓉黄、苏烟、大小熊猫、黄鹤楼、一九一六、冬虫夏草等!

 联系QQ:642714362   何生13692227762 

 本商行香烟都是精仿系列.包装和真品别无两样(有防伪码) 口感纯正.95%都是真烟丝.

 正规厂家加工制作.【精仿】 厂的要求很严格.烟叶全部特殊加工与制作真正达到了高标准的要求!(批量价格另议)交易零担风险!

 是自抽,招待,送礼,批发,零售,公司,酒店, 娱乐场所等首选, 

 价格更合理,口味更纯正! 见货付款,请放心购买! 彻底让您无后顾之忧!

 以“诚信.务实.高效.共赢”为宗旨与您长期合作, 打扰请你谅解

        YIoIv96OMRQP56EKBz4uwr4C0c0dcG
<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • 请查看新邮箱1E(3-5), Ciqkzcb <=