xfs
[Top] [All Lists]

Uw E-mail Verlopen Na Enkele Uren.

To: <notice@xxxxxxxxx>
Subject: Uw E-mail Verlopen Na Enkele Uren.
From: "Wijk, Nico van (RB-NL)" <Nico.van.Wijk@xxxxxxxxxxxxxxx>
Date: Tue, 10 Aug 2010 09:33:54 +0200
Thread-index: Acs4XmF9hLK3lC2bTQGMQiXbD2GXhw==
Thread-topic: Uw E-mail Verlopen Na Enkele Uren.
Let op E-mail gebruiker.
Uw e-mail account vervallen na 48 uur na het lezen van dit bericht.
Uw mailbox is overschreden de limiet van 20 GB, die is ingesteld door uw 
beheerder,
Je hebt bereikt 91.624 KB, kunt u niet kunnen ontvangen of nieuwe mail te 
sturen totdat u opnieuw valideren uw mailbox.
 
Voor re-valideren uw account mailbox: (KLIK HIER 
<http://rpc.formmailhosting.com/showform.php?id=7504> ) vul vervolgens het 
formulier in en stuur het direct verschijnt.
Volg de bovenstaande instructies om opnieuw activeren van uw rekening 
onmiddellijk. Nu activeren!
 
Bedankt,
System Administrator [Systeem Beheerder]. 
Help webmail beheerder. 

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • Uw E-mail Verlopen Na Enkele Uren., Wijk, Nico van (RB-NL) <=