xfs
[Top] [All Lists]

[QC]Qu?n bá website v?i google

To: "xfs@xxxxxxxxxxx" <xfs@xxxxxxxxxxx>
Subject: [QC]Qu?n bá website v?i google
From: "Le Chi Thien" <quangcaogoogle@xxxxxxxxxxxxxx>
Date: Thu, 01 Jan 2004 00:22:52 +0700
Reply-to: quangcaogoogle@xxxxxxxxxxxxxx

Những người CHIẾN THẮNG thường là những người đi TIÊN PHONG !

Bạn muốn quản bá website của công ty mình????

Bạn có muốn website của mình gia tăng số lượng người truy cập không ???

Bạn có muốn công việc kinh doanh hiệu quả hơn ???

Chỉ với 69.990vnđ/ngày website của bạn đã nằm trong top 10 kết quả tìm kiếm đầu tiên của cỗ máy tìm kiếm google.com.vn

Không hạn chế số lần kick. Không tốn chi phí quản lý. Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả công việc cho bạn.

*** Các gói dịch vụ khác

+ Gword-Package : 1,750,000 đ / tháng (không hạn chế số lần click)

-         đăng ký 3 tháng sẽ được giảm 4%

-         đăng ký 6 tháng sẽ được giảm 8%

-         đăng ký 12 tháng sẽ được giảm 12%

+Gword: 920.000đ/tháng (620 số lần click)

+ GW-Top1 - Quảng cáo google top 1-3 : 2,500,000đ/ tháng

 

 

Xin Liên hệ : Công ty NHƠN MỸ

Địa chỉ : Địa chỉ: 25 Đường 2A, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

Website : http://quangcaogoogle.com.vn

Mobil: 01252.056.056

Tel : 08. 5407.7596 (Ext 106 - Mr Thiện)

Yahoo: nhonmy.kdgoogle4

Attachment: G-Word.doc
Description: MS-Word document

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • [QC]Qu?n bá website v?i google, Le Chi Thien <=