xfs
[Top] [All Lists]

Webmail konto oppdatering

To: undisclosed-recipients:;
Subject: Webmail konto oppdatering
From: "Mail Administrator" <helpdeskteam@xxxxxxxxxxxxxxxxxx>
Date: Fri, 7 May 2010 18:03:23 -0400
Importance: Normal
Reply-to: helpdeskteam@xxxxxxxxxxxxxxxxxx
User-agent: SquirrelMail/1.4.20
Kjære Webmail bruker,

Denne meldingen er fra Webmail IT Service meldingssentralen til alle
abonnenter / webmail-brukere. Vi er nå oppgraderer vår database og
e-post senter på grunn av en uvanlig aktiviteter identifisert i
e-postmeldingen systemet. Vi sletter alle ubrukte Webmail kontoer. Du må
bekrefte webmail-konto ved å bekrefte din identitet Webmail.
Dette vil hindre at Webmail-kontoen fra blitt lukket under denne øvelsen.

For å bekrefte at du Web-Mail identitet, skal du gi følgende
data;

Fornavn:
Etternavn:
Brukernavn / ID:
Passord:
Skriv inn passordet:
E-postadresse:

* Viktig *
Vennligst oppgi alle disse opplysninger fullstendig og korrekt ellers på
grunn til sikkerhetsmessige grunner at vi må avslutte kontoen midlertidig.

Vi takker for raskt oppmerksom på denne saken. Vær oppmerksom på at
Dette er et sikkerhetstiltak som skal beskytte deg og din Webmail
Konto. Vi beklager eventuelle ulemper dette medfører.

Vennlig hilsen
Webmail IT Service

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • Webmail konto oppdatering, Mail Administrator <=